Coaching on prosessi,
jossa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan,
niin että tämä voi saavuttaa tavoitteensa.