Suomen Coaching-yhdistys on
jäsenmäärältään Suomen suurin
coachingia tutkiva, kehittävä ja ammatista tiedottava yhdistys.