Oulun seudun coachien tapaaminen 20.1.2022, Suomen Coaching-yhdistys