Pohjois-Suomi, ammatillinen kirjapiiri, Intuitio3, 30.11.2022