Suomen Coaching-yhdistys on valinnut Vuoden Coachiksi 2019 Anne Karilahden

24.10.2019

Vuoden Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminnaltaan merkittävästi:

  • edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa
  • edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta
  • soveltanut ansioituneesti coachingia tai coachaavaa otetta omassa työssään
Anne Karilahti, Vuoden Coach 2019

Coach Anne Karilahti on Suomen tunnetuimman sertifioidun Life Coach –koulutuksen kehittäjä ja perustaja.

Vuonna 2008 hänen perustetun Valmentamon, jonka toimitusjohtaja Karilahti on, tehtävä on auttaa ihmisiä kehittämään omaa itsetuntemustaan, luomaan merkityksellisempää työelämää ja löytämään oman missionsa.

Annelta on ilmestynyt kolme valmennuksellista kirjaa, hän on ollut asiantuntijana tv- ja radio-ohjelmissa, antanut yli sata lehtihaastattelua ja tehnyt yhteistyötä monien tuttujen mediapersoonien kanssa. Hän on pidetty puhuja erilaissa tilaisuuksissa, messuilla ja hyväntekeväisyystapahtumissa.

Anne Karilahti on kehittänyt useita erilaisia valmennustyökaluja, joita hyödynnetään terveydenhuollossa, koulumaailmassa, yrityksissä ja yksityisten ihmisten elämässä. Karilahti kehittää jatkuvasti niin itseään kuin Valmentamonkin toimintaa. Sen lisäksi, että hän kehittää tuotteita tämän hetken tarpeisiin, hänellä on kyky luoda uusia palveluita myös tulevaisuutta silmällä pitäen.

Valmentamosta valmistuneet sadat valmentajat ovat omalta osaltaan vieneet valmennusta eteenpäin valmentamalla yksilöitä ja yrityksiä, rakentamalla omia sertifioituja koulutusohjelmia, kirjoittamalla kymmeniä kirjoja, tekemällä verkkovalmennuksia sekä kehittämällä mobiilisovelluksia alan tarpeisiin.

Life Coach -valmentajakoulutuksen lisäksi Valmentamo tarjoaa erilaisia jatkokoulutuksia valmistuneille valmentajille mm. maksuttoman Valmentajasta yrittäjäksi -koulutuksen yhteistyössä Careerian kanssa.

Valmentamo on kouluttanut jo yli 500 LCF Life Coach®-valmentajaa Suomessa. Koulutuksia on tarjolla seitsemässä kaupungissa Suomessa.

Suomen Coaching-yhdistys

Suomen Coaching-yhdistys on jäsenmäärältään Suomen suurin coachingia ja valmentavaa otetta kehittävä yhdistys.

Coachingyhdistyksen tehtävä on koota yhteen coachingista sekä valmentavasta ajattelu- ja toimintatavasta kiinnostuneet ja työssään niitä soveltavat henkilöt, lisätä coachingin ja valmentavan otteen tunnettuutta ja arvostusta ja edistää coachingin ja valmentavan otteen soveltavaa osaamista.

Mitä coaching on?

Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa yksilöä tai ryhmää ottamaan käyttöön omia voimavarojaan, niin että tämä voi saavuttaa tavoitteensa.

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajattelua ja toimintaa, saavuttamaan tavoitteita sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Coaching-prosessin myötä itsetuntemus paranee, omat vahvuudet kirkastuvat ja toimintamallit selkiytyvät. Valmennuksen tavoitteena on hyvinvoiva, itseään ohjaava ja omaa potentiaaliaan hyödyntävä yksilö/ryhmä, joka tietää mitä haluaa ja kykenee saavuttamaan sen.

Lisätietoja:

Annele Aarni-Wiklund, puheenjohtaja Suomen Coaching-yhdistys ry, info(at)coaching-yhdistys.fi, puh. 040 5522 764, www.coaching-yhdistys.fi