Ehdota Vuoden Coachia 2022

Kuka on Vuoden Coach 2022? – Ehdota   Ehdota vuoden coachiksi coachia, jonka sydän sykkii coachingille ja valmentavalle otteelle   Kuka sinun mielestäsi käyttää menestyksellisesti coaching-menetelmiä arjessaan ja on edistänyt coaching-alan kehittymistä, näkyvyyttä ja tunnettuutta Suomessa? Ehdota suosikkiasi 11.10.2022 mennessä. Vuoden Coach -kriteerit 1 . Vahva ammattilainen – soveltaa coaching-menetelmiä (työ)elämässään menestyksekkäästi 2. Monipuolinen kokemus […]

Sari Ilo on Vuoden Coach 2021

Vuoden Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminnaltaan merkittävästi edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa, edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä soveltanut ansioituneesti coachingia tai coachaavaa otetta omassa työssään. Vuoden Coach 2021 on oululainen Sari Ilo Coach, MCC, PsL, KM,  työ- ja organisaatiopsykologi, ja psykoterapeutti.  Hän toimii omassa yrityksessään Iloco Oy:ssa ja verkostokumppanina Coachingtoimisto […]

Ehdota Vuoden Coachia 2021

Kuka on Vuoden Coach 2021? – Ehdota   Kuka sinun mielestäsi käyttää menestyksellisesti coaching-menetelmiä arjessaan ja on edistänyt coaching-alan kehittymistä, näkyvyyttä ja tunnettuutta Suomessa? – Ilmianna hänet! Vuoden Coach on vahva ammattilainen: hän soveltaa coaching-menetelmiä (työ)elämässään menestyksekkäästi. Hänellä on monipuolinen kokemus työelämästä. Coachaava ote heijastuu ammattimaisena toimintana työskentelyssä ja ihmisenä olemisessa. Valittava henkilö on edistänyt coaching-alaa, sen kehittymistä, […]

VerCCo-kokoontuminen – Osallistu ja osallista

VerCCoon voi kokoontua vaihtamaan ajatuksia ja keskustelemaan coach-kollegoiden kanssa.  VerCCossa oivalletaan, opitaan yhdessä, ollaan asian äärellä läsnä, keskustellaan ja vuoroin vaikutetaan toisten kanssa. Kuka tahansa Suomen Coaching-yhdistyksen jäsen voi kutsua koolle VerCCo-tapaamisen aiheesta, jonka ääreen haluaa kokoontua kollegojen kanssa. Jos koolle kutsuja ei halua itse vetää tilaisuutta, on siihen tarjolla apua. VerCCo-tapaamiset järjestetään virtuaalisesti yhdistyksen […]

Haluatko itsellesi coachausta? Ilmoittaudu CoCo-piiriin

Vuoden 2021 CoCo-piiri käynnistyy – ilmoittaudu mukaan!   Me kaikki tiedämme coachingin hyödyt ajattelumme fokusoinnissa, tavoitteittemme saavuttamisessa tai vaikkapa ongelmanratkaisussa. Coachille Coach- eli CoCo-piiriiin osallistumalla on jokaisella coach-koulutuksen omaavalla yhdistyksemme jäsenellä, joka tekee coaching-työtä, upea mahdollisuus myös itse olla coachattavana. CoCo-piiriin osallistuminen on maksutonta, mutta piiri toimii vastavuoroisuusperiaatteella: kun sitoudut coachaamaan yhtä piirin jäsentä, saat […]

Marjo-Riitta Ristikangas on Vuoden Coach 2020

Marjo-Riitta Ristikangas on yksi coachingin pioneereista Suomessa. Yli kahdenkymmenen vuoden ajan hänellä on ollut palava halu kehittää coachingin ja valmentavan johtamistavan toimialaa, ja hän tekee määrätietoista työtä näiden tunnettuuden lisäämiseksi. Hän on myös yksi ensimmäisistä Suomessa sertifioiduista coacheista.   Marjo-Riitta soveltaa täysipäiväisesti työssään coachingia ja valmentavaa johtamisotetta. Hän kouluttaa Suomeen ammatticoacheja BoMentiksen sisaryrityksessä, Coaching House […]

Vuoden Coach 2020 – ehdota

Vuoden Coach on vahva ammattilainen, joka soveltaa coaching-menetelmiä (työ)elämässään  menestyksekkäästi.  Hänellä on monipuolinen kokemus (työ)elämästä, ja kun hän yhdistää siihen coachaavan otteen, syntyy onnistunut kokonaisuus, joka heijastuu ammattimaisena toimintana hänen työskentelyssään ja ihmisenä olemisessa.  Vuoden Coachiksi valittava henkilö on edistänyt coaching-alan kehittymistä, näkyvyyttä ja tunnettuutta Suomessa ja hän käyttää luontevasti coaching-menetelmiä arjessa.   Vuoden Coach 2020 […]

Kysely Coaching Supervisionista (coachingin työnohjaus)

Suomen Coaching-yhdistyksen kyselyllä kartoitetaan, kuinka paljon coachit hyödyntävät coaching supervisionia (coachingin työnohjausta) ja minkälaisia kokemuksia heillä tästä on. Mitä Coaching Supervision on? Coaching Supervisionilla tarkoitetaan coachin ja toisen (kokeneemman) coachin, jolla on myös Suomen työnohjaajat ry:n hyväksymä työnohjaajakoulutus, välistä yhteistyösuhdetta. Coaching supervision on coaching-työhön liittyvien erilaisten kysymysten, kokemusten ja siinä heränneiden tunteiden tarkastelua. Työskentelyn tarkoituksena […]

Kuka ansaitsisi olla Vuoden Coach 2019? – Ehdota

Tunnetko ammatticoachin tai vaikkapa valmentavan esimiehen, joka ansaitsisi saada tunnustusta toiminnastaan ammattimaisen coachingin kehittäjänä ja lipunkantajana, ja joka on ansioitunut valmentavan otteen soveltajana? Ehdota häntä Vuoden Coachiksi 2019!    Vuoden Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on aktiivisella toiminnallaan edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta soveltanut ansioituneesti coachingia tai coachaavaa johtamisotetta […]

Älä tule paha stressi, tule hyvä stressi

Kartoita aluksi oman energiasi määrää päivässä, jota jokaisella on käytössä 100 % – miten itse jaat sen? Mikä olo sinulla on, kun pääset töistä? Miten paljon on omaa energiaa jäljellä, kun kotiovi aukeaa? Miten paljon jää energiaa työstä muualle: läheisille ja itselle? Tunnustele vielä – miltä sinusta tuntuu juuri tällä hetkellä ja oletko täynnä energiaa […]

Intuitiivinen ajattelu auttaa uusiutumaan

Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että ajattelusta ylivoimaisesti suurin osa, yli 90 %, on intuitiivista eli tiedostamatonta. Toimimme siis pitkälti intuitiomme ohjaamina. Myös työelämässä. Rationaalisuutta, erilaisia analyysejä ja loogisia perusteluita pidetään työelämän ja bisneksen käyttövoimana. Tosiasiassa rationaalisuus on vain hitunen ajattelustamme. Rationaalinen ajatteluprosessi on hidas, kömpelö ja erittäin rajoittunut. Sen avulla voimme tulkita ja analysoida raportteja […]

Robotit eivät voi innostua

Robotti ajaa autoa, leikkaa nurmea ja pitää jumppatuokioita vanhainkodissa. Robotti voi diagnosoida sairauksia ja toimia aulaopastajana. Vaikka robotti jaksaa painaa töitä kellon ympäri, ja siltä sujuu svengaavasti myös rock and roll, se ei kuitenkaan voi korvata ihmisiä sellaisissa työtehtävissä, joissa pitää hahmottaa erilaisia vaihtoehtoja monimutkaisiin uusiin tilanteisiin. Ihmisiä tarvitaan tekoälynkin aikana sellaisiin tehtäviin, joissa vaaditaan […]

SITOUTA TAVOITTEISIIN

Valmentava johtamisote rakentuu tavoitteelliselle, arvostavalle ja osallistavalle toimintatavalle. Tavoitteisiin sitoutumista ei tapahdu ilman valmentavaa otetta, jolla rohkaistaan jokaista käyttämään omia aivojaan ja kykyjään ratkaista arjen tilanteita – yhdessä kollegojen kanssa.

Brain-Based Coaching: Mitä, Miksi ja Miten?

Oletko kuullut puhuttavan Brain Based Coachingista eli aivomyönteisestä coachingista? Mitä se oikeastaan on ja miten se eroaa muusta coachingista? Kenelle se sopii ja mihin tilanteisiin? 

Ammatillisuus työssämme

Kaikissa keskeisissä konsultaatiotyön muodoissa – coachingissa, mentoroinnissa ja työnohjauksessa – on omat eettiset periaatteensa.
Eettisillä ohjeilla pyritään kuvaamaan coaching-ammattilaisuuteen liittyviä laatutekijöitä, jotka ohjaavat ammattilaista sekä luovat reunoja asiakkaan ja coachin väliselle suhteelle kertoen esimerkiksi mitä asioista coachingissa tulisi olla läsnä ja mitä taas ei.

Oletko ajatuksiasi ja tunteitasi myönteisesti hyödyntävä johtaja

Onnittele itseäsi, kun mieleesi tulee välitön ajatus: “Ei tuu onnistumaan.” Sehän on merkki siitä, että aivosi lähtivät toimimaan. Samalla kaavalla, kuin tuhansia vuosia. Kaava toimii, kun en tiedä mitä tämä muutos minulle merkitsee. Silloin on turvallisinta vastustaa muutosta. Muutosvastarinta ja joustamattomuus työelämässä ovat seurausta evoluution hitaasta etenemisestä.

Vahvista itseluottamusta!

Niko Leppäsen mukaan on olemassa kahdenlaista itseluottamusta: luontaista ja ulkoistettua. Luontaisella itseluottamuksella viitataan perustilaan, josta käsin lapsena teemme asioita ja opimme uutta itseemme uskoen ja luottaen.

Coaching Day – viihdyimme, verkostoiduimme ja vaihdoimme ajatuksia

Coaching Dayn esitykset käsittelivät valmentavaa johtajuutta, coachingia kuntaorganisaation osaamisen kehittämisvälineenä sekä coachin omaa ja toisten itseluottamuksen vahvistamista.

”Iso kiitos Coaching Daysta, oli tosi hyvä ja antoisa”

”Lämminhenkinen tapahtuma. Helppo tutustua toisiin.”

”Hyvät puhujat ja esiintykset. Mukaansa tempaava välitön tunnelma.”

EROON ESIINTYMISEN EPÄMUKAVUUSALUEESTA, HALUAN OLLA HYVÄ ESIINTYJÄ!

Väittävät, että kun ihminen joutuu epämukavuusalueelle, hän kehittyy, kunhan pysyttelee siellä riittävän kauan. – Ahaa, jos putoan avantoon, minusta tulee avantouimari, kunhan maltan lillua hyisessä vedessä riittävän kauan! Ehei, ei se niin mene. Jos putoan avantoon, kehityn heikkojen jäiden välttelijäksi tai vaihtoehtoisesti vainajaksi.

Asenteen voima

Asenteen voima

Työyhteisöissä ihmisenä kasvaminen tapahtuu nyt ensisijaisesti aivoja treenaamalla. Siksi oma henkilökohtainen asenne ja asenteen maailma, mistä ajattelumme kumpuaa, merkitsee.

SELKEYTÄ TYÖTÄ COACHINGILLA

Coaching on tutkittu, toimiva ja työntekoa edistävä tavoitteellinen prosessi. Coach auttaa työntekijää ottamaan käyttöön piilevät ei-tietoisen mielen voimavarat. Coaching soveltuu hyvin työterveyshuollon asiakkaiden ja työntekijöiden tukitoiminnoksi.

JOHDONMUKAINEN JANKUTTAMINEN

Mihin tahansa pääsee ottamalla yhden askeleen. Ja sitten toistamalla sen riittävän monta kertaa. Johtaminen on viestintää ja muutoksen johtaminen on… toistavaa viestintää! Arjessa sitä voi kutsua nimellä positiivinen jankutus.

Kaj Hellbom on vuoden Coach 2015

Coach Kaj Hellbom on saanut arvostetun Vuoden Coach 2015 -tunnustuksen. Vuoden  Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminnallaan merkittävästi: – edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa – edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta – soveltanut ansioituneesti coachingia tai coachaavaa otetta omassa työssään. Vuoden coachin valitsee vuosittain kolmejäseninen toimikunta, johon tänä vuonna kuuluivat SCY:n hallituksen puheenjohtaja […]

Vesa Ristikangas on Vuoden Coach 2012

Suomen Coaching-yhdistys ja International Coach Federation Finland ovat valinneet Vuoden 2012 Coachiksi BoMentis Oy:n valmentajan Vesa Ristikankaan. Valinta julkistettiin Coaching Finland 2012 -tapahtuman yhteydessä Espoossa 24.8.2012. Vuoden Coach -tunnustus myönnetään vuosittain henkilölle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt coaching-alan kehittymistä ja tunnettuutta Suomessa. Valinnan perusteluissa korostuivat seuraavat asiat: ”Vesa on merkittävästi edistänyt sekä kansallista että kansainvälistä […]