Eettisyys onnistumisen mahdollistajana

Eettisyys onnistumisen mahdollistajana

  Eettiset ohjeet ohjaavat coachia hänen coaching-työssään ja kuuluvat jokaisen coaching-ammattilaisen osaamiseen. Ammattimaisesti toimivalla coachilla on tahto toimia eettisesti, herkkyyttä havaita eettisiä kysymyksiä ja taito soveltaa eettisiä periaatteita. Suomen Coaching-yhdistyksen järjestämässä jäsentilaisuudessa Peter Peitsalo alusti ja luotsasi keskustelua aiheesta ”Eettisyys onnistumisen mahdollistajana”. Suomen Coaching-yhdistyksen eettisten ohjeiden kolme pääteemaa ovat: Kunnioitus, Vastuullisuus ja Osaaminen. Nämä kaikki […]

Kysely Coaching Supervisionista (coachingin työnohjaus)

Suomen Coaching-yhdistyksen kyselyllä kartoitetaan, kuinka paljon coachit hyödyntävät coaching supervisionia (coachingin työnohjausta) ja minkälaisia kokemuksia heillä tästä on. Mitä Coaching Supervision on? Coaching Supervisionilla tarkoitetaan coachin ja toisen (kokeneemman) coachin, jolla on myös Suomen työnohjaajat ry:n hyväksymä työnohjaajakoulutus, välistä yhteistyösuhdetta. Coaching supervision on coaching-työhön liittyvien erilaisten kysymysten, kokemusten ja siinä heränneiden tunteiden tarkastelua. Työskentelyn tarkoituksena […]

Kuka ansaitsisi olla Vuoden Coach 2019? – Ehdota

Tunnetko ammatticoachin tai vaikkapa valmentavan esimiehen, joka ansaitsisi saada tunnustusta toiminnastaan ammattimaisen coachingin kehittäjänä ja lipunkantajana, ja joka on ansioitunut valmentavan otteen soveltajana? Ehdota häntä Vuoden Coachiksi 2019!    Vuoden Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on aktiivisella toiminnallaan edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta soveltanut ansioituneesti coachingia tai coachaavaa johtamisotetta […]

Valmentava johtamiskulttuuri luo hyvä maaperän monenlaiselle kasvulle ja kukoistukselle

  ”Valmentavan johtamisen taidot ovat tärkeitä työelämässä ja johtamisessa”, Jussi Holma, toimitusjohtaja Talotekniikka-alan yritys Laptitec on vuosien ajan hyödyntänyt  on ulkoisia coacheja. Valmentava ote on lipunut syvälle organisaatiokulttuuriin. Toimitusjohtaja Jussi Holman mielestä valmentava kulttuuri on hyvä maaperä hyvälle sekä itse johtamiselle että kaikenlaiselle kasvulle. Valmentava kulttuuri mahdollistaa moninaisuuden hyväksymistä ja helpottaa työn tekemistä eri tasoilla. ”Valmentavaan […]

Uudet teknologiat – uhka vai mahdollisuus coachingille?

Onko teknologia hyvis vai pahis? Mitä asiakaskunnallemme tapahtuu teknologian myötä? Mitä vaihtoehtoja meille on tarjolla? Miten haluamme vaikuttaa tulevaisuuteemme? Minna-Maria Hytönen toi SCY:n Coaching Dayn puheenvuorossaan esiin, miten teknologia voisi auttaa ohjaustyössä, mitä meidän pitäisi ymmärtää tulevaisuuden asiakkaistamme sekä avasi ajattelua tulevaisuuden visiointiin. Coachaavia sovelluksia on jo olemassa Pocket Confidant tarjoaa mahdollisuuden itse-coachaukseen missä ja milloin […]

Älä tule paha stressi, tule hyvä stressi

Kartoita aluksi oman energiasi määrää päivässä, jota jokaisella on käytössä 100 % – miten itse jaat sen? Mikä olo sinulla on, kun pääset töistä? Miten paljon on omaa energiaa jäljellä, kun kotiovi aukeaa? Miten paljon jää energiaa työstä muualle: läheisille ja itselle? Tunnustele vielä – miltä sinusta tuntuu juuri tällä hetkellä ja oletko täynnä energiaa […]

Coachille Coach – Coco-piiri – käynnistyy – ilmoittaudu mukaan

  CoCo-piiri eli Coachille Coach -toiminta pyörähtää käyntiin kymmenettä kertaa. Toiminnan tarkoituksena on varmistaa, että jokaisella Suomen Coaching-yhdistyksen jäsenellä, joka tekee coaching-työtä, on mahdollisuus myös itse olla coachattavana. Piiri toimii vastavuoroisuusperiaatteella: coachaat yhtä piirin jäsentä, saat coachausta toiselta. (Siis ikäänkuin ”maksat” saamastasi coachingista coachaamalla jotain toista coachia) Jokainen osallistuja sitoutuu: 1. yhdistyksen Eettisiin ohjeisiin 2. coachaamaan […]

Intuitiivinen ajattelu auttaa uusiutumaan

Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että ajattelusta ylivoimaisesti suurin osa, yli 90 %, on intuitiivista eli tiedostamatonta. Toimimme siis pitkälti intuitiomme ohjaamina. Myös työelämässä. Rationaalisuutta, erilaisia analyysejä ja loogisia perusteluita pidetään työelämän ja bisneksen käyttövoimana. Tosiasiassa rationaalisuus on vain hitunen ajattelustamme. Rationaalinen ajatteluprosessi on hidas, kömpelö ja erittäin rajoittunut. Sen avulla voimme tulkita ja analysoida raportteja […]

Robotit eivät voi innostua

Robotti ajaa autoa, leikkaa nurmea ja pitää jumppatuokioita vanhainkodissa. Robotti voi diagnosoida sairauksia ja toimia aulaopastajana. Vaikka robotti jaksaa painaa töitä kellon ympäri, ja siltä sujuu svengaavasti myös rock and roll, se ei kuitenkaan voi korvata ihmisiä sellaisissa työtehtävissä, joissa pitää hahmottaa erilaisia vaihtoehtoja monimutkaisiin uusiin tilanteisiin. Ihmisiä tarvitaan tekoälynkin aikana sellaisiin tehtäviin, joissa vaaditaan […]

Maarit Tiililä valittiin vuoden coachiksi 2018

Suomen coaching-yhdistys ja ICF Finland ovat valinneet Vuoden 2018 Coachiksi KTM, PCC Coach Maarit Tiililän. Valinta julkistettiin SCY:n perinteisessä Coaching Day –tapahtumassa 25.10.2018. Vuoden Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta soveltanut ansioituneesti coachingia tai coachaavaa otetta omassa työssään. Valinnan tarkoituksena on […]

Eettisyys ammatilliseksi menestystekijäksi

Eettisyys ei ole mikään erillinen saareke coachingin ja mentoroinnin kentässä. Mitä enemmän coaching-ammattilaiset löytyvät yhteistä maaperää vastuulliselle toiminnalle, sen parempi.

Valmentava johtajuus Coaching Day’ssä

Coaching-yhdistyksen Coaching Dayssä 25.10.2018 on puhumassa Elisan HR-kehittämispäällikkö Mia Leppänen. Hänen aiheenaan on ’Valmentava kulttuuri todeksi; mitkä ovat onnistumisen edellytykset’

Mikä volitio?

Motivaatio ei yksin riitä tulosten saavuttamiseen, lisäksi tarvitaan volitiota eli toimeenpanon taitoa.
Koska toimeenpano on taito, sitä voidaan arvioida, kehittää ja johtaa.

SITOUTA TAVOITTEISIIN

Valmentava johtamisote rakentuu tavoitteelliselle, arvostavalle ja osallistavalle toimintatavalle. Tavoitteisiin sitoutumista ei tapahdu ilman valmentavaa otetta, jolla rohkaistaan jokaista käyttämään omia aivojaan ja kykyjään ratkaista arjen tilanteita – yhdessä kollegojen kanssa.

Brain-Based Coaching: Mitä, Miksi ja Miten?

Oletko kuullut puhuttavan Brain Based Coachingista eli aivomyönteisestä coachingista? Mitä se oikeastaan on ja miten se eroaa muusta coachingista? Kenelle se sopii ja mihin tilanteisiin? 

Ammatillisuus työssämme

Kaikissa keskeisissä konsultaatiotyön muodoissa – coachingissa, mentoroinnissa ja työnohjauksessa – on omat eettiset periaatteensa.
Eettisillä ohjeilla pyritään kuvaamaan coaching-ammattilaisuuteen liittyviä laatutekijöitä, jotka ohjaavat ammattilaista sekä luovat reunoja asiakkaan ja coachin väliselle suhteelle kertoen esimerkiksi mitä asioista coachingissa tulisi olla läsnä ja mitä taas ei.

Harhakäsityksiä valmentavasta esimiehestä

Valmentaminen business-ympäristössä on eri juttu kuin jääkiekkokaukalon laidalla, vaikka joitain samoja piirteitä onkin. Muutamat harhakäsitykset on hyvä saada oikaistua.
Arvostava esimies näkee johdettavansa samalta tasolta, tavallisena ihmisenä, jolla on käyttämätöntä potentiaalia

Oletko ajatuksiasi ja tunteitasi myönteisesti hyödyntävä johtaja

Onnittele itseäsi, kun mieleesi tulee välitön ajatus: “Ei tuu onnistumaan.” Sehän on merkki siitä, että aivosi lähtivät toimimaan. Samalla kaavalla, kuin tuhansia vuosia. Kaava toimii, kun en tiedä mitä tämä muutos minulle merkitsee. Silloin on turvallisinta vastustaa muutosta. Muutosvastarinta ja joustamattomuus työelämässä ovat seurausta evoluution hitaasta etenemisestä.

SCY kehittyy ja tarjoaa kiinnostavaa ohjelmaa

Suomen Coaching -yhdistyksen tavoitteena on lisätä coachingin ja valmentavan otteen tunnettuutta ja näkyvyyttä, jota yhdistys tulee kevään aikana jälleen edistämään mm. kehittämällä viestintää.

Keväälle 2018 on luvassa kiinnostavaa ohjelmaa:

Vahvista itseluottamusta!

Niko Leppäsen mukaan on olemassa kahdenlaista itseluottamusta: luontaista ja ulkoistettua. Luontaisella itseluottamuksella viitataan perustilaan, josta käsin lapsena teemme asioita ja opimme uutta itseemme uskoen ja luottaen.

Coaching Day – viihdyimme, verkostoiduimme ja vaihdoimme ajatuksia

Coaching Dayn esitykset käsittelivät valmentavaa johtajuutta, coachingia kuntaorganisaation osaamisen kehittämisvälineenä sekä coachin omaa ja toisten itseluottamuksen vahvistamista.

”Iso kiitos Coaching Daysta, oli tosi hyvä ja antoisa”

”Lämminhenkinen tapahtuma. Helppo tutustua toisiin.”

”Hyvät puhujat ja esiintykset. Mukaansa tempaava välitön tunnelma.”

Tuula Nurmiluoto on vuoden Coach 2017

Suomen coaching-yhdistys ry ja ICF Finland ovat valinneet Vuoden Coachiksi 2017 MBA, HHJ, Master Certified Coach Tuula Nurmiluodon.
Vuoden  Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminnallaan merkittävästi:
– edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa
– edistänyt coachingin tai valmentavan otteen näkyvyyttä ja tunnettuutta
– soveltanut ansioituneesti coachingia tai valmentavaa otetta omassa työssään.

Coaching Day 9.10.2017 – ilmoittaudu mukaan!

Coaching Day’ssä keskustellaan tänä vuonna valmentavasta johtajuudesta, coachingista kuntaorganisaation osaamisen kehittämisvälineenä sekä niin coachin omasta kuin muiden itseluottamuksen vahvistamisesta.

COACHING-YHDISTYS UUDISTUU

Suomen Coaching-yhdistyksestä tulee kaikkien ammatti-coachien sekä coachingista ja valmentavasta otteesta kiinnostuneiden kotipesä. Yhdistyksen Coach-hausta löytää jatkossa coach-koulutuksen käyneen ammattilaisen

PYSÄHTYMISEN TÄRKEYS

Pysähtyminen ja keskustelu toisen kanssa tarjoaa mahdollisuuden tarkastella asioita monesta eri näkökulmasta.
Coachingissa keskustelu voidaan rakentaa pitkälti saman jaottelun mukaisesti.

EROON ESIINTYMISEN EPÄMUKAVUUSALUEESTA, HALUAN OLLA HYVÄ ESIINTYJÄ!

Väittävät, että kun ihminen joutuu epämukavuusalueelle, hän kehittyy, kunhan pysyttelee siellä riittävän kauan. – Ahaa, jos putoan avantoon, minusta tulee avantouimari, kunhan maltan lillua hyisessä vedessä riittävän kauan! Ehei, ei se niin mene. Jos putoan avantoon, kehityn heikkojen jäiden välttelijäksi tai vaihtoehtoisesti vainajaksi.

Kevään kohokohta: Kevätparveilu- ja kokous 18.5.

Coaching-yhdistyksen kevään mielenkiintoisimmassa tapahtumassa ’Kevätparveilussa’, on hyviä fasilitoijia, yhdessäoloa ja ajattelun kumppanuutta parhaimmillaan.

Kevätkokouksessa valitaan muutama uusi hallituksen jäsen vaihtovuoroisten tilalle ja käsitellään jäsenyyden kriteereitä.

Tule keskustelemaan coachingista ja vaihtamaan ajatuksia kollegoiden kanssa.

Katse kohti coachingin tulevaisuutta

Coach/valmentaja on nimikkeenä pop: moni kutsuu itseään coachiksi, vaikka heidän työnkuvansa on jotain muuta kuin mitä coaching varsinaisesti on.

Asenteen voima

Asenteen voima

Työyhteisöissä ihmisenä kasvaminen tapahtuu nyt ensisijaisesti aivoja treenaamalla. Siksi oma henkilökohtainen asenne ja asenteen maailma, mistä ajattelumme kumpuaa, merkitsee.

ONGELMISTA ORGANISAATION OPPIMISEEN

Niin kauan, kun työelämässä on ihmisiä, on myös erilaisia ihmisistä johtuvia ongelmia. Osa esiin nousevista kysymyksistä on luonteeltaan sellaisia, että ne edellyttävät myös johdon tai henkilöstöhallinnon toimenpiteitä.

SELKEYTÄ TYÖTÄ COACHINGILLA

Coaching on tutkittu, toimiva ja työntekoa edistävä tavoitteellinen prosessi. Coach auttaa työntekijää ottamaan käyttöön piilevät ei-tietoisen mielen voimavarat. Coaching soveltuu hyvin työterveyshuollon asiakkaiden ja työntekijöiden tukitoiminnoksi.

JOHDONMUKAINEN JANKUTTAMINEN

Mihin tahansa pääsee ottamalla yhden askeleen. Ja sitten toistamalla sen riittävän monta kertaa. Johtaminen on viestintää ja muutoksen johtaminen on… toistavaa viestintää! Arjessa sitä voi kutsua nimellä positiivinen jankutus.

POTENTIAALISEN OSAAMISEN JOHTAMINEN JA ORGANISAATION KEHITTYMINEN

Osaamisen johtaminen ei ideana ole kovinkaan uusi. Ei myöskään se, että menestyäkseen ja sitouttaakseen työntekijänsä, organisaatioiden tulee enenevässä määrin keskittää johtamista myös ihmisten henkilökohtaiselle, persoonaan syvälle ulottuvalle tasolle.

SCY:N HALLITUS JÄRJESTÄYTYI UUDELLEEN

Suomen coaching-yhdistyksen hallitus on järjestäytynyt uudelleen. Järjestäytymistä tarvittiin, kun aiemmin valittu puheenjohtaja Nina Karlsson ja varapuheenjohtaja Hanna-Kaisa Lindfors jättäytyivät pois hallitustyöskentelystä.

COACHING ON MUUTAKIN KUIN KYSYMYSTEN ESITTÄMISTÄ

Coachingista kuulee monenlaisia käsityksiä ja odotuksia. Monet mieltävät sen konsultoimisen kaltaiseksi ja odottavat coachilta ratkaisuja ja neuvoja haasteisiinsa. Toiset tietävät, että coachin tehtävä ei ole neuvominen, vaan kysymysten esittäminen.

SIRKKU RUUTU ON VUODEN COACH 2016

Vuoden Coach valittiin tänä vuonna jo seitsemännen kerran. Tällä kertaa tunnustuksen saajaksi valittiin MCC Sirkku Ruutu. Sirkku on erittäin pitkän uran tehnyt coach, joka edistää coaching-alan kehittymistä Suomessa mm. kouluttamalla uusia coacheja omissa ACC- ja PCC-tason koulutusohjelmissaan. Coachingin ja coachaavan johtamisotteen puolestapuhujana Sirkku on ollut esillä julkisuudessa, erityisesti vuonna 2015 toteutetun Coaching Vaikuttaa –kampanjan yhteydessä. […]

Kaj Hellbom on vuoden Coach 2015

Coach Kaj Hellbom on saanut arvostetun Vuoden Coach 2015 -tunnustuksen. Vuoden  Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminnallaan merkittävästi: – edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa – edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta – soveltanut ansioituneesti coachingia tai coachaavaa otetta omassa työssään. Vuoden coachin valitsee vuosittain kolmejäseninen toimikunta, johon tänä vuonna kuuluivat SCY:n hallituksen puheenjohtaja […]

Kristiina Harju on Vuoden Coach 2014

Suomen coaching-yhdistys ja ICF Finland ry ovat valinneet Vuoden 2014 Coachiksi Kristiina Harjun. Vuoden Coach –tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta soveltanut ansioituneesti coachingia tai coachaavaa otetta käytännössä. Vuoden Coach 2014 julkistettiin ja palkittiin Suomen coaching-yhdistyksen 10-vuotisjuhlien yhteydessä Kulosaaren kasinolla perjantaina 21.11.2014. […]

Vesa Ristikangas on Vuoden Coach 2012

Suomen Coaching-yhdistys ja International Coach Federation Finland ovat valinneet Vuoden 2012 Coachiksi BoMentis Oy:n valmentajan Vesa Ristikankaan. Valinta julkistettiin Coaching Finland 2012 -tapahtuman yhteydessä Espoossa 24.8.2012. Vuoden Coach -tunnustus myönnetään vuosittain henkilölle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt coaching-alan kehittymistä ja tunnettuutta Suomessa. Valinnan perusteluissa korostuivat seuraavat asiat: ”Vesa on merkittävästi edistänyt sekä kansallista että kansainvälistä […]

Pirjo Kuusela on Vuoden Coach 2011

Suomen Coaching-yhdistys on valinnut Vuoden 2011 coachiksi Nordea Pankissa työskentelevän Pirjo Kuuselan. Vuoden Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt coaching-alan kehittymistä ja arvostusta Suomessa. – Pirjo Kuuselan rooli suomalaisen coaching-kulttuurin rakentajana on merkittävä, kertoo valintaperusteista Suomen Coaching-yhdistyksen puheenjohtaja Johanna Koskimies. Kuusela on työssään Nordeassa kehittänyt ammattimaista coachingia ja valmentavaa johtajuutta pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. […]