Kokeilukulttuuri kasvun mahdollistajana

Kokeilukulttuuri kasvun mahdollistajana

Tämä artikkeli tutkii syvemmin kokeilukulttuurin merkitystä ja samalla avaa keskustelun coachingin ja coaching-taitojen vaikutuksesta kokeilujen onnistumiseen ja organisaation kehitykseen.

Dan Soback on Vuoden Coach 2023

Vuoden Coach 2023 – Dan Soback

Dan Soback on noussut ansioituneeksi valmentavan johtajuuden edelläkävijäksi, ja hän on tehnyt vaikuttavaa työtä coachingin parissa.

Työnohjaus vai coaching?

Työnohjaus vai coaching?

Miten coaching ja työnojaus eroavat toisistaan ja mitä yhteistä niillä on? Mihin tarpeeseen valita coachingia ja mihin työnohjausta?

Valmentava johtajuus

Siirtyminen valmentavan johtajuuden työympäristöön

”Mitä enemmän mennään tulevaisuutta kohti sitä enemmän kiinnostus valmentavaa johtamista ja työskentelyotetta kohtaan kasvaa”, sanoi Dan Soback

Eettisyys onnistumisen mahdollistajana

Eettisyys onnistumisen mahdollistajana

  Eettiset ohjeet ohjaavat coachia hänen coaching-työssään ja kuuluvat jokaisen coaching-ammattilaisen osaamiseen. Ammattimaisesti toimivalla coachilla on tahto toimia eettisesti, herkkyyttä havaita eettisiä kysymyksiä ja taito soveltaa eettisiä periaatteita. Suomen Coaching-yhdistyksen järjestämässä jäsentilaisuudessa Peter Peitsalo alusti ja luotsasi keskustelua aiheesta ”Eettisyys onnistumisen mahdollistajana”. Suomen Coaching-yhdistyksen eettisten ohjeiden kolme pääteemaa ovat: Kunnioitus, Vastuullisuus ja Osaaminen. Nämä kaikki […]

Menesty coachina – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Menesty Coachina on yrittäjinä toimiville coacheille suunnattu koulutusohjelma, joka edistää yrittäjien verkostoitumista ja osaamista. Koulutus alkaa helmikuussa – hae koulutukseen heti. Suomen Coaching-yhdistys on ollut mukana räätälöimässä koulutusta coacheille ympäri Suomen yhdessä Yksinyrittäjäakatemian kanssa. Koulutuksen aiheita ovat mm. myynti ja markkinointi, digitaaliset työkalut, palvelumuotoilu, talous ja kasvu. Sisällöt sovelletaan omaan yritystoimintaan ja itsensä kehittämiseen. Koulutus sopii […]

Tilannesidonnaisuus ja vuorovaikutus eettisestä näkökulmasta – Eettisen illan satoa

Eettisen illan satoa

Coachingin ja mentoroinnin eettisen toimikunnan järjestämässä eettisessä illassa Suomen Coaching-yhdistyksen jäsen, coach Peter Peitsalo herätti paikalla olijat pohtimaan, mikä eettisyydessä on itse kullekin tärkeää. Lisäksi keskusteltiin vuorovaikutuksesta ja tilannesidonnaisuudesta. Kun jäsentilaisuudessa osallistujilta kysyttiin, mikä coachingin ja mentoroinnin eettisyydessä on heille tärkeää, nousi sana luottamus vahvasti esiin. Ajateltiin, että eettiset ohjeet luovat coachaukseen kehyksen, jolle pohjata […]

Tunteet Coachingissa – jäsenillan satoa

Perinteisesti Business Coachingissa ovat tunteet saaneet turhan vähän huomiota. Onneksi se on muuttunut, kun mm. viime vuonna ydintaitoja päivitettiin ottamaan coachattavan tunteita tietoisemmin huomioon. Tunteet ja niiden huomiointi on moniulotteinen taito, jossa lähtökohtana on coachin oma tunnetietoisuus. Mitä paremmin on yhteys omiin tunnekerroksiin, sitä paremmin pystyy coach-roolissa niitä huomioimaan. Lisäksi coach tarvitsee taitoa ja myös rohkeutta tarttua […]

Näkökulmia coachien hyvinvoinnin rakentumiseen

Eettinen toimikunta  järjesti syyskuun alussa jäsentilaisuuden teemalla Happinaamari ensin itselle – Menestys perustuu hyvinvointiin. Jäsenillassa pohdittiin asioita, jotka syövät hyvinvointia, ja niitä asioita, joista coachin oma hyvinvointi rakentuu. Coachin työskennellessä asiakkaiden kanssa, hänen tavoitteensa ovat asiakkaan ajattelun kehittymisessä ja hän on asiakkaan kehittymisen palveluksessa. Coach auttaa menemään eteenpäin niissä asioissa, joihin hänet on haluttu mukaan. Oman […]

Miksi coachit tarvitsevat työnohjausta?

Työnohjauksen maailmassa työn­ ohjaajan oma työnohjaus eli toto on muodostunut vakiintuneeksi tavaksi ylläpitää ja kehittää omaa ammatillis­ta osaamista. Coaching­-kentässä vas­taava menetelmä tunnetaan nimellä coaching supervision eli coachingin työnohjaus – tuttavallisemmin coto. Coachingin työnohjaus eli coto on coachin ja coachingin työnohjaajan välistä keskustelua, jossa keskitytään coachin osaamisen kasvattamiseen ohjaamalla coach reflektoimaan omaa toimintaansa asiakkaidensa kanssa (Clutterbuck, […]

Suomen Coaching-yhdistys on valinnut Vuoden Coachiksi 2019 Anne Karilahden

Vuoden Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminnaltaan merkittävästi:
– edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa
– edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta
– soveltanut ansioituneesti coachingia tai coachaavaa otetta omassa työssään

Valmentava johtamiskulttuuri luo hyvä maaperän monenlaiselle kasvulle ja kukoistukselle

  ”Valmentavan johtamisen taidot ovat tärkeitä työelämässä ja johtamisessa”, Jussi Holma, toimitusjohtaja Talotekniikka-alan yritys Laptitec on vuosien ajan hyödyntänyt  on ulkoisia coacheja. Valmentava ote on lipunut syvälle organisaatiokulttuuriin. Toimitusjohtaja Jussi Holman mielestä valmentava kulttuuri on hyvä maaperä hyvälle sekä itse johtamiselle että kaikenlaiselle kasvulle. Valmentava kulttuuri mahdollistaa moninaisuuden hyväksymistä ja helpottaa työn tekemistä eri tasoilla. ”Valmentavaan […]

Uudet teknologiat – uhka vai mahdollisuus coachingille?

Onko teknologia hyvis vai pahis? Mitä asiakaskunnallemme tapahtuu teknologian myötä? Mitä vaihtoehtoja meille on tarjolla? Miten haluamme vaikuttaa tulevaisuuteemme? Minna-Maria Hytönen toi SCY:n Coaching Dayn puheenvuorossaan esiin, miten teknologia voisi auttaa ohjaustyössä, mitä meidän pitäisi ymmärtää tulevaisuuden asiakkaistamme sekä avasi ajattelua tulevaisuuden visiointiin. Coachaavia sovelluksia on jo olemassa Pocket Confidant tarjoaa mahdollisuuden itse-coachaukseen missä ja milloin […]

Coachille Coach – Coco-piiri – käynnistyy – ilmoittaudu mukaan

  CoCo-piiri eli Coachille Coach -toiminta pyörähtää käyntiin kymmenettä kertaa. Toiminnan tarkoituksena on varmistaa, että jokaisella Suomen Coaching-yhdistyksen jäsenellä, joka tekee coaching-työtä, on mahdollisuus myös itse olla coachattavana. Piiri toimii vastavuoroisuusperiaatteella: coachaat yhtä piirin jäsentä, saat coachausta toiselta. (Siis ikäänkuin ”maksat” saamastasi coachingista coachaamalla jotain toista coachia) Jokainen osallistuja sitoutuu: 1. yhdistyksen Eettisiin ohjeisiin 2. coachaamaan […]

Eettisyys ammatilliseksi menestystekijäksi

Eettisyys ei ole mikään erillinen saareke coachingin ja mentoroinnin kentässä. Mitä enemmän coaching-ammattilaiset löytyvät yhteistä maaperää vastuulliselle toiminnalle, sen parempi.

Valmentava johtajuus Coaching Day’ssä

Coaching-yhdistyksen Coaching Dayssä 25.10.2018 on puhumassa Elisan HR-kehittämispäällikkö Mia Leppänen. Hänen aiheenaan on ’Valmentava kulttuuri todeksi; mitkä ovat onnistumisen edellytykset’

Harhakäsityksiä valmentavasta esimiehestä

Valmentaminen business-ympäristössä on eri juttu kuin jääkiekkokaukalon laidalla, vaikka joitain samoja piirteitä onkin. Muutamat harhakäsitykset on hyvä saada oikaistua.
Arvostava esimies näkee johdettavansa samalta tasolta, tavallisena ihmisenä, jolla on käyttämätöntä potentiaalia

SCY kehittyy ja tarjoaa kiinnostavaa ohjelmaa

Suomen Coaching -yhdistyksen tavoitteena on lisätä coachingin ja valmentavan otteen tunnettuutta ja näkyvyyttä, jota yhdistys tulee kevään aikana jälleen edistämään mm. kehittämällä viestintää.

Keväälle 2018 on luvassa kiinnostavaa ohjelmaa:

Tuula Nurmiluoto on vuoden Coach 2017

Suomen coaching-yhdistys ry ja ICF Finland ovat valinneet Vuoden Coachiksi 2017 MBA, HHJ, Master Certified Coach Tuula Nurmiluodon.
Vuoden  Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminnallaan merkittävästi:
– edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa
– edistänyt coachingin tai valmentavan otteen näkyvyyttä ja tunnettuutta
– soveltanut ansioituneesti coachingia tai valmentavaa otetta omassa työssään.

Coaching Day 9.10.2017 – ilmoittaudu mukaan!

Coaching Day’ssä keskustellaan tänä vuonna valmentavasta johtajuudesta, coachingista kuntaorganisaation osaamisen kehittämisvälineenä sekä niin coachin omasta kuin muiden itseluottamuksen vahvistamisesta.

COACHING-YHDISTYS UUDISTUU

Suomen Coaching-yhdistyksestä tulee kaikkien ammatti-coachien sekä coachingista ja valmentavasta otteesta kiinnostuneiden kotipesä. Yhdistyksen Coach-hausta löytää jatkossa coach-koulutuksen käyneen ammattilaisen

PYSÄHTYMISEN TÄRKEYS

Pysähtyminen ja keskustelu toisen kanssa tarjoaa mahdollisuuden tarkastella asioita monesta eri näkökulmasta.
Coachingissa keskustelu voidaan rakentaa pitkälti saman jaottelun mukaisesti.

Kevään kohokohta: Kevätparveilu- ja kokous 18.5.

Coaching-yhdistyksen kevään mielenkiintoisimmassa tapahtumassa ’Kevätparveilussa’, on hyviä fasilitoijia, yhdessäoloa ja ajattelun kumppanuutta parhaimmillaan.

Kevätkokouksessa valitaan muutama uusi hallituksen jäsen vaihtovuoroisten tilalle ja käsitellään jäsenyyden kriteereitä.

Tule keskustelemaan coachingista ja vaihtamaan ajatuksia kollegoiden kanssa.

Katse kohti coachingin tulevaisuutta

Coach/valmentaja on nimikkeenä pop: moni kutsuu itseään coachiksi, vaikka heidän työnkuvansa on jotain muuta kuin mitä coaching varsinaisesti on.

ONGELMISTA ORGANISAATION OPPIMISEEN

Niin kauan, kun työelämässä on ihmisiä, on myös erilaisia ihmisistä johtuvia ongelmia. Osa esiin nousevista kysymyksistä on luonteeltaan sellaisia, että ne edellyttävät myös johdon tai henkilöstöhallinnon toimenpiteitä.

POTENTIAALISEN OSAAMISEN JOHTAMINEN JA ORGANISAATION KEHITTYMINEN

Osaamisen johtaminen ei ideana ole kovinkaan uusi. Ei myöskään se, että menestyäkseen ja sitouttaakseen työntekijänsä, organisaatioiden tulee enenevässä määrin keskittää johtamista myös ihmisten henkilökohtaiselle, persoonaan syvälle ulottuvalle tasolle.

SCY:N HALLITUS JÄRJESTÄYTYI UUDELLEEN

Suomen coaching-yhdistyksen hallitus on järjestäytynyt uudelleen. Järjestäytymistä tarvittiin, kun aiemmin valittu puheenjohtaja Nina Karlsson ja varapuheenjohtaja Hanna-Kaisa Lindfors jättäytyivät pois hallitustyöskentelystä.