Eettisyys onnistumisen mahdollistajana

Eettisyys onnistumisen mahdollistajana

  Eettiset ohjeet ohjaavat coachia hänen coaching-työssään ja kuuluvat jokaisen coaching-ammattilaisen osaamiseen. Ammattimaisesti toimivalla coachilla on tahto toimia eettisesti, herkkyyttä havaita eettisiä kysymyksiä ja taito soveltaa eettisiä periaatteita. Suomen Coaching-yhdistyksen järjestämässä jäsentilaisuudessa Peter Peitsalo alusti ja luotsasi keskustelua aiheesta ”Eettisyys onnistumisen mahdollistajana”. Suomen Coaching-yhdistyksen eettisten ohjeiden kolme pääteemaa ovat: Kunnioitus, Vastuullisuus ja Osaaminen. Nämä kaikki […]

Menesty coachina – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Menesty Coachina on yrittäjinä toimiville coacheille suunnattu koulutusohjelma, joka edistää yrittäjien verkostoitumista ja osaamista. Koulutus alkaa helmikuussa – hae koulutukseen heti. Suomen Coaching-yhdistys on ollut mukana räätälöimässä koulutusta coacheille ympäri Suomen yhdessä Yksinyrittäjäakatemian kanssa. Koulutuksen aiheita ovat mm. myynti ja markkinointi, digitaaliset työkalut, palvelumuotoilu, talous ja kasvu. Sisällöt sovelletaan omaan yritystoimintaan ja itsensä kehittämiseen. Koulutus sopii […]

Sari Ilo on Vuoden Coach 2021

Vuoden Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminnaltaan merkittävästi edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa, edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä soveltanut ansioituneesti coachingia tai coachaavaa otetta omassa työssään. Vuoden Coach 2021 on oululainen Sari Ilo Coach, MCC, PsL, KM,  työ- ja organisaatiopsykologi, ja psykoterapeutti.  Hän toimii omassa yrityksessään Iloco Oy:ssa ja verkostokumppanina Coachingtoimisto […]

Ehdota Vuoden Coachia 2021

Kuka on Vuoden Coach 2021? – Ehdota   Kuka sinun mielestäsi käyttää menestyksellisesti coaching-menetelmiä arjessaan ja on edistänyt coaching-alan kehittymistä, näkyvyyttä ja tunnettuutta Suomessa? – Ilmianna hänet! Vuoden Coach on vahva ammattilainen: hän soveltaa coaching-menetelmiä (työ)elämässään menestyksekkäästi. Hänellä on monipuolinen kokemus työelämästä. Coachaava ote heijastuu ammattimaisena toimintana työskentelyssä ja ihmisenä olemisessa. Valittava henkilö on edistänyt coaching-alaa, sen kehittymistä, […]

Tilannesidonnaisuus ja vuorovaikutus eettisestä näkökulmasta – Eettisen illan satoa

Eettisen illan satoa

Coachingin ja mentoroinnin eettisen toimikunnan järjestämässä eettisessä illassa Suomen Coaching-yhdistyksen jäsen, coach Peter Peitsalo herätti paikalla olijat pohtimaan, mikä eettisyydessä on itse kullekin tärkeää. Lisäksi keskusteltiin vuorovaikutuksesta ja tilannesidonnaisuudesta. Kun jäsentilaisuudessa osallistujilta kysyttiin, mikä coachingin ja mentoroinnin eettisyydessä on heille tärkeää, nousi sana luottamus vahvasti esiin. Ajateltiin, että eettiset ohjeet luovat coachaukseen kehyksen, jolle pohjata […]

Tunteet Coachingissa – jäsenillan satoa

Perinteisesti Business Coachingissa ovat tunteet saaneet turhan vähän huomiota. Onneksi se on muuttunut, kun mm. viime vuonna ydintaitoja päivitettiin ottamaan coachattavan tunteita tietoisemmin huomioon. Tunteet ja niiden huomiointi on moniulotteinen taito, jossa lähtökohtana on coachin oma tunnetietoisuus. Mitä paremmin on yhteys omiin tunnekerroksiin, sitä paremmin pystyy coach-roolissa niitä huomioimaan. Lisäksi coach tarvitsee taitoa ja myös rohkeutta tarttua […]

VerCCo-kokoontuminen – Osallistu ja osallista

VerCCoon voi kokoontua vaihtamaan ajatuksia ja keskustelemaan coach-kollegoiden kanssa.  VerCCossa oivalletaan, opitaan yhdessä, ollaan asian äärellä läsnä, keskustellaan ja vuoroin vaikutetaan toisten kanssa. Kuka tahansa Suomen Coaching-yhdistyksen jäsen voi kutsua koolle VerCCo-tapaamisen aiheesta, jonka ääreen haluaa kokoontua kollegojen kanssa. Jos koolle kutsuja ei halua itse vetää tilaisuutta, on siihen tarjolla apua. VerCCo-tapaamiset järjestetään virtuaalisesti yhdistyksen […]

Haluatko itsellesi coachausta? Ilmoittaudu CoCo-piiriin

Vuoden 2021 CoCo-piiri käynnistyy – ilmoittaudu mukaan!   Me kaikki tiedämme coachingin hyödyt ajattelumme fokusoinnissa, tavoitteittemme saavuttamisessa tai vaikkapa ongelmanratkaisussa. Coachille Coach- eli CoCo-piiriiin osallistumalla on jokaisella coach-koulutuksen omaavalla yhdistyksemme jäsenellä, joka tekee coaching-työtä, upea mahdollisuus myös itse olla coachattavana. CoCo-piiriin osallistuminen on maksutonta, mutta piiri toimii vastavuoroisuusperiaatteella: kun sitoudut coachaamaan yhtä piirin jäsentä, saat […]

Marjo-Riitta Ristikangas on Vuoden Coach 2020

Marjo-Riitta Ristikangas on yksi coachingin pioneereista Suomessa. Yli kahdenkymmenen vuoden ajan hänellä on ollut palava halu kehittää coachingin ja valmentavan johtamistavan toimialaa, ja hän tekee määrätietoista työtä näiden tunnettuuden lisäämiseksi. Hän on myös yksi ensimmäisistä Suomessa sertifioiduista coacheista.   Marjo-Riitta soveltaa täysipäiväisesti työssään coachingia ja valmentavaa johtamisotetta. Hän kouluttaa Suomeen ammatticoacheja BoMentiksen sisaryrityksessä, Coaching House […]

Näkökulmia coachien hyvinvoinnin rakentumiseen

Eettinen toimikunta  järjesti syyskuun alussa jäsentilaisuuden teemalla Happinaamari ensin itselle – Menestys perustuu hyvinvointiin. Jäsenillassa pohdittiin asioita, jotka syövät hyvinvointia, ja niitä asioita, joista coachin oma hyvinvointi rakentuu. Coachin työskennellessä asiakkaiden kanssa, hänen tavoitteensa ovat asiakkaan ajattelun kehittymisessä ja hän on asiakkaan kehittymisen palveluksessa. Coach auttaa menemään eteenpäin niissä asioissa, joihin hänet on haluttu mukaan. Oman […]

Vuoden Coach 2020 – ehdota

Vuoden Coach on vahva ammattilainen, joka soveltaa coaching-menetelmiä (työ)elämässään  menestyksekkäästi.  Hänellä on monipuolinen kokemus (työ)elämästä, ja kun hän yhdistää siihen coachaavan otteen, syntyy onnistunut kokonaisuus, joka heijastuu ammattimaisena toimintana hänen työskentelyssään ja ihmisenä olemisessa.  Vuoden Coachiksi valittava henkilö on edistänyt coaching-alan kehittymistä, näkyvyyttä ja tunnettuutta Suomessa ja hän käyttää luontevasti coaching-menetelmiä arjessa.   Vuoden Coach 2020 […]

Miksi coachit tarvitsevat työnohjausta?

Työnohjauksen maailmassa työn­ ohjaajan oma työnohjaus eli toto on muodostunut vakiintuneeksi tavaksi ylläpitää ja kehittää omaa ammatillis­ta osaamista. Coaching­-kentässä vas­taava menetelmä tunnetaan nimellä coaching supervision eli coachingin työnohjaus – tuttavallisemmin coto. Coachingin työnohjaus eli coto on coachin ja coachingin työnohjaajan välistä keskustelua, jossa keskitytään coachin osaamisen kasvattamiseen ohjaamalla coach reflektoimaan omaa toimintaansa asiakkaidensa kanssa (Clutterbuck, […]

Suomen Coaching-yhdistys on valinnut Vuoden Coachiksi 2019 Anne Karilahden

Vuoden Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminnaltaan merkittävästi:
– edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa
– edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta
– soveltanut ansioituneesti coachingia tai coachaavaa otetta omassa työssään

Kysely Coaching Supervisionista (coachingin työnohjaus)

Suomen Coaching-yhdistyksen kyselyllä kartoitetaan, kuinka paljon coachit hyödyntävät coaching supervisionia (coachingin työnohjausta) ja minkälaisia kokemuksia heillä tästä on. Mitä Coaching Supervision on? Coaching Supervisionilla tarkoitetaan coachin ja toisen (kokeneemman) coachin, jolla on myös Suomen työnohjaajat ry:n hyväksymä työnohjaajakoulutus, välistä yhteistyösuhdetta. Coaching supervision on coaching-työhön liittyvien erilaisten kysymysten, kokemusten ja siinä heränneiden tunteiden tarkastelua. Työskentelyn tarkoituksena […]

Kuka ansaitsisi olla Vuoden Coach 2019? – Ehdota

Tunnetko ammatticoachin tai vaikkapa valmentavan esimiehen, joka ansaitsisi saada tunnustusta toiminnastaan ammattimaisen coachingin kehittäjänä ja lipunkantajana, ja joka on ansioitunut valmentavan otteen soveltajana? Ehdota häntä Vuoden Coachiksi 2019!    Vuoden Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on aktiivisella toiminnallaan edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta soveltanut ansioituneesti coachingia tai coachaavaa johtamisotetta […]

Valmentava johtamiskulttuuri luo hyvä maaperän monenlaiselle kasvulle ja kukoistukselle

  ”Valmentavan johtamisen taidot ovat tärkeitä työelämässä ja johtamisessa”, Jussi Holma, toimitusjohtaja Talotekniikka-alan yritys Laptitec on vuosien ajan hyödyntänyt  on ulkoisia coacheja. Valmentava ote on lipunut syvälle organisaatiokulttuuriin. Toimitusjohtaja Jussi Holman mielestä valmentava kulttuuri on hyvä maaperä hyvälle sekä itse johtamiselle että kaikenlaiselle kasvulle. Valmentava kulttuuri mahdollistaa moninaisuuden hyväksymistä ja helpottaa työn tekemistä eri tasoilla. ”Valmentavaan […]

Uudet teknologiat – uhka vai mahdollisuus coachingille?

Onko teknologia hyvis vai pahis? Mitä asiakaskunnallemme tapahtuu teknologian myötä? Mitä vaihtoehtoja meille on tarjolla? Miten haluamme vaikuttaa tulevaisuuteemme? Minna-Maria Hytönen toi SCY:n Coaching Dayn puheenvuorossaan esiin, miten teknologia voisi auttaa ohjaustyössä, mitä meidän pitäisi ymmärtää tulevaisuuden asiakkaistamme sekä avasi ajattelua tulevaisuuden visiointiin. Coachaavia sovelluksia on jo olemassa Pocket Confidant tarjoaa mahdollisuuden itse-coachaukseen missä ja milloin […]

Älä tule paha stressi, tule hyvä stressi

Kartoita aluksi oman energiasi määrää päivässä, jota jokaisella on käytössä 100 % – miten itse jaat sen? Mikä olo sinulla on, kun pääset töistä? Miten paljon on omaa energiaa jäljellä, kun kotiovi aukeaa? Miten paljon jää energiaa työstä muualle: läheisille ja itselle? Tunnustele vielä – miltä sinusta tuntuu juuri tällä hetkellä ja oletko täynnä energiaa […]

Coachille Coach – Coco-piiri – käynnistyy – ilmoittaudu mukaan

  CoCo-piiri eli Coachille Coach -toiminta pyörähtää käyntiin kymmenettä kertaa. Toiminnan tarkoituksena on varmistaa, että jokaisella Suomen Coaching-yhdistyksen jäsenellä, joka tekee coaching-työtä, on mahdollisuus myös itse olla coachattavana. Piiri toimii vastavuoroisuusperiaatteella: coachaat yhtä piirin jäsentä, saat coachausta toiselta. (Siis ikäänkuin ”maksat” saamastasi coachingista coachaamalla jotain toista coachia) Jokainen osallistuja sitoutuu: 1. yhdistyksen Eettisiin ohjeisiin 2. coachaamaan […]

Intuitiivinen ajattelu auttaa uusiutumaan

Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että ajattelusta ylivoimaisesti suurin osa, yli 90 %, on intuitiivista eli tiedostamatonta. Toimimme siis pitkälti intuitiomme ohjaamina. Myös työelämässä. Rationaalisuutta, erilaisia analyysejä ja loogisia perusteluita pidetään työelämän ja bisneksen käyttövoimana. Tosiasiassa rationaalisuus on vain hitunen ajattelustamme. Rationaalinen ajatteluprosessi on hidas, kömpelö ja erittäin rajoittunut. Sen avulla voimme tulkita ja analysoida raportteja […]

Robotit eivät voi innostua

Robotti ajaa autoa, leikkaa nurmea ja pitää jumppatuokioita vanhainkodissa. Robotti voi diagnosoida sairauksia ja toimia aulaopastajana. Vaikka robotti jaksaa painaa töitä kellon ympäri, ja siltä sujuu svengaavasti myös rock and roll, se ei kuitenkaan voi korvata ihmisiä sellaisissa työtehtävissä, joissa pitää hahmottaa erilaisia vaihtoehtoja monimutkaisiin uusiin tilanteisiin. Ihmisiä tarvitaan tekoälynkin aikana sellaisiin tehtäviin, joissa vaaditaan […]

Maarit Tiililä valittiin vuoden coachiksi 2018

Suomen coaching-yhdistys ja ICF Finland ovat valinneet Vuoden 2018 Coachiksi KTM, PCC Coach Maarit Tiililän. Valinta julkistettiin SCY:n perinteisessä Coaching Day –tapahtumassa 25.10.2018. Vuoden Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta soveltanut ansioituneesti coachingia tai coachaavaa otetta omassa työssään. Valinnan tarkoituksena on […]

Eettisyys ammatilliseksi menestystekijäksi

Eettisyys ei ole mikään erillinen saareke coachingin ja mentoroinnin kentässä. Mitä enemmän coaching-ammattilaiset löytyvät yhteistä maaperää vastuulliselle toiminnalle, sen parempi.

Valmentava johtajuus Coaching Day’ssä

Coaching-yhdistyksen Coaching Dayssä 25.10.2018 on puhumassa Elisan HR-kehittämispäällikkö Mia Leppänen. Hänen aiheenaan on ’Valmentava kulttuuri todeksi; mitkä ovat onnistumisen edellytykset’

Mikä volitio?

Motivaatio ei yksin riitä tulosten saavuttamiseen, lisäksi tarvitaan volitiota eli toimeenpanon taitoa.
Koska toimeenpano on taito, sitä voidaan arvioida, kehittää ja johtaa.

SITOUTA TAVOITTEISIIN

Valmentava johtamisote rakentuu tavoitteelliselle, arvostavalle ja osallistavalle toimintatavalle. Tavoitteisiin sitoutumista ei tapahdu ilman valmentavaa otetta, jolla rohkaistaan jokaista käyttämään omia aivojaan ja kykyjään ratkaista arjen tilanteita – yhdessä kollegojen kanssa.

Brain-Based Coaching: Mitä, Miksi ja Miten?

Oletko kuullut puhuttavan Brain Based Coachingista eli aivomyönteisestä coachingista? Mitä se oikeastaan on ja miten se eroaa muusta coachingista? Kenelle se sopii ja mihin tilanteisiin? 

Ammatillisuus työssämme

Kaikissa keskeisissä konsultaatiotyön muodoissa – coachingissa, mentoroinnissa ja työnohjauksessa – on omat eettiset periaatteensa.
Eettisillä ohjeilla pyritään kuvaamaan coaching-ammattilaisuuteen liittyviä laatutekijöitä, jotka ohjaavat ammattilaista sekä luovat reunoja asiakkaan ja coachin väliselle suhteelle kertoen esimerkiksi mitä asioista coachingissa tulisi olla läsnä ja mitä taas ei.

Harhakäsityksiä valmentavasta esimiehestä

Valmentaminen business-ympäristössä on eri juttu kuin jääkiekkokaukalon laidalla, vaikka joitain samoja piirteitä onkin. Muutamat harhakäsitykset on hyvä saada oikaistua.
Arvostava esimies näkee johdettavansa samalta tasolta, tavallisena ihmisenä, jolla on käyttämätöntä potentiaalia

Oletko ajatuksiasi ja tunteitasi myönteisesti hyödyntävä johtaja

Onnittele itseäsi, kun mieleesi tulee välitön ajatus: “Ei tuu onnistumaan.” Sehän on merkki siitä, että aivosi lähtivät toimimaan. Samalla kaavalla, kuin tuhansia vuosia. Kaava toimii, kun en tiedä mitä tämä muutos minulle merkitsee. Silloin on turvallisinta vastustaa muutosta. Muutosvastarinta ja joustamattomuus työelämässä ovat seurausta evoluution hitaasta etenemisestä.

SCY kehittyy ja tarjoaa kiinnostavaa ohjelmaa

Suomen Coaching -yhdistyksen tavoitteena on lisätä coachingin ja valmentavan otteen tunnettuutta ja näkyvyyttä, jota yhdistys tulee kevään aikana jälleen edistämään mm. kehittämällä viestintää.

Keväälle 2018 on luvassa kiinnostavaa ohjelmaa:

Coaching Day – viihdyimme, verkostoiduimme ja vaihdoimme ajatuksia

Coaching Dayn esitykset käsittelivät valmentavaa johtajuutta, coachingia kuntaorganisaation osaamisen kehittämisvälineenä sekä coachin omaa ja toisten itseluottamuksen vahvistamista.

”Iso kiitos Coaching Daysta, oli tosi hyvä ja antoisa”

”Lämminhenkinen tapahtuma. Helppo tutustua toisiin.”

”Hyvät puhujat ja esiintykset. Mukaansa tempaava välitön tunnelma.”

Tuula Nurmiluoto on vuoden Coach 2017

Suomen coaching-yhdistys ry ja ICF Finland ovat valinneet Vuoden Coachiksi 2017 MBA, HHJ, Master Certified Coach Tuula Nurmiluodon.
Vuoden  Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminnallaan merkittävästi:
– edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa
– edistänyt coachingin tai valmentavan otteen näkyvyyttä ja tunnettuutta
– soveltanut ansioituneesti coachingia tai valmentavaa otetta omassa työssään.

Coaching Day 9.10.2017 – ilmoittaudu mukaan!

Coaching Day’ssä keskustellaan tänä vuonna valmentavasta johtajuudesta, coachingista kuntaorganisaation osaamisen kehittämisvälineenä sekä niin coachin omasta kuin muiden itseluottamuksen vahvistamisesta.

COACHING-YHDISTYS UUDISTUU

Suomen Coaching-yhdistyksestä tulee kaikkien ammatti-coachien sekä coachingista ja valmentavasta otteesta kiinnostuneiden kotipesä. Yhdistyksen Coach-hausta löytää jatkossa coach-koulutuksen käyneen ammattilaisen

Kevään kohokohta: Kevätparveilu- ja kokous 18.5.

Coaching-yhdistyksen kevään mielenkiintoisimmassa tapahtumassa ’Kevätparveilussa’, on hyviä fasilitoijia, yhdessäoloa ja ajattelun kumppanuutta parhaimmillaan.

Kevätkokouksessa valitaan muutama uusi hallituksen jäsen vaihtovuoroisten tilalle ja käsitellään jäsenyyden kriteereitä.

Tule keskustelemaan coachingista ja vaihtamaan ajatuksia kollegoiden kanssa.

Katse kohti coachingin tulevaisuutta

Coach/valmentaja on nimikkeenä pop: moni kutsuu itseään coachiksi, vaikka heidän työnkuvansa on jotain muuta kuin mitä coaching varsinaisesti on.

SCY:N HALLITUS JÄRJESTÄYTYI UUDELLEEN

Suomen coaching-yhdistyksen hallitus on järjestäytynyt uudelleen. Järjestäytymistä tarvittiin, kun aiemmin valittu puheenjohtaja Nina Karlsson ja varapuheenjohtaja Hanna-Kaisa Lindfors jättäytyivät pois hallitustyöskentelystä.

SIRKKU RUUTU ON VUODEN COACH 2016

Vuoden Coach valittiin tänä vuonna jo seitsemännen kerran. Tällä kertaa tunnustuksen saajaksi valittiin MCC Sirkku Ruutu. Sirkku on erittäin pitkän uran tehnyt coach, joka edistää coaching-alan kehittymistä Suomessa mm. kouluttamalla uusia coacheja omissa ACC- ja PCC-tason koulutusohjelmissaan. Coachingin ja coachaavan johtamisotteen puolestapuhujana Sirkku on ollut esillä julkisuudessa, erityisesti vuonna 2015 toteutetun Coaching Vaikuttaa –kampanjan yhteydessä. […]