fb-mkuva-3

COACHING ON MUUTAKIN KUIN KYSYMYSTEN ESITTÄMISTÄ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Coachingista kuulee monenlaisia käsityksiä ja odotuksia. Monet mieltävät sen konsultoimisen kaltaiseksi ja odottavat coachilta ratkaisuja ja neuvoja haasteisiinsa. Toiset tietävät, että coachin tehtävä ei ole neuvominen, vaan kysymysten esittäminen.

Coachingista kuulee monenlaisia käsityksiä ja odotuksia. Monet mieltävät sen konsultoimisen kaltaiseksi ja odottavat coachilta ratkaisuja ja neuvoja haasteisiinsa. Toiset tietävät, että coachin tehtävä ei ole neuvominen, vaan kysymysten esittäminen. Tämä onkin yksi coachin ydinosaamisista.

Coaching on kuitenkin paljon enemmän kuin vain kysymysten esittämistä. Sen tarkoitus on uuden tietoisuuden herättäminen. Yhteistyö sisältää vastavuoroista huomioiden ja tuntemusten jakamista, rohkaisua ja haastamista, sekä sellaisen tilan luomista, jossa asiakas voi kokea itsensä kokonaisvaltaisesti silloinkin kun se tuntuu epämukavalta. Kyselemisen ohella coach tekee kaikkea tätä.

Läsnäolo on coachin tärkein taito

ICF:n määritelmän mukaan coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen. Tämän kumppanuuden osapuolena coach jakaa huomioitaan siitä mitä asiakas kertoo kokevansa, rohkaisee tätä puhumaan avoimesti sekä haastaa tätä venymään suurempiin, omien vahvuuksiensa ja intohimojensa suuntaisiin tavoitteisiin. Hyvä coach osaa ja uskaltaa myös olla hiljaa silloin kun asiakas käy läpi uutta ja mahdollisesti vaikean tuntuista näkymää itseensä tai häntä ympäröivään maailmaan.

Coachin tärkein työkalu ja taito ei siis olekaan kysymys, vaan läsnäolo. Coachin on kyettävä olemaan läsnä ihmiselle ja tämän kokemukselle kokonaisvaltaisesti. Tähän sisältyy asiakkaan tunteiden ehdoton hyväksyminen ja asiakkaan vireessä ja tunneilmaisussa tapahtuvien pienten muutosten herkkä havainnointi.

Kun coach on pysähtynyt hetkeen ja kuuntelee avoimesti niin korvillaan kuin myös sydämellään ja intuitiollaan, hän kykenee havaitsemaan hienoisetkin asiakkaalle merkitykselliset virityserot ja muutokset. Kun coach kykenee olemaan tällä tavoin läsnä, asiakkaalla ei ole tarvetta puolustautua tai puolustella ajatuksiaan tai toimintaansa, vaan hän kokee olonsa kyllin turvalliseksi voidakseen peilata itseään rehellisesti ja avoimesti ja ilmaista sekä haavoittuvuuttaan että esiin nousevia uusia tietoisuuden sirpaleita.

Coach osoittaa suoruutta ja suoraselkäisyyttä jakaessaan asiakkaan kertomuksen herättämiä ajatuksiaan, intuitiotaan sekä keskustelussa ja sen tavoitteissa havaitsemiaan suunnan muutoksia. Hän esittää kysymyksiä auttaakseen asiakasta reflektoimaan ja tutkimaan syvemmin motivaattoreitaan, toiveitaan ja sokeita pisteitään. Oikeat kysymykset eivät synny kysymyslistoja muistelemalla, vaan ne heräävät hetkessä coachin ollessa todella läsnä asiakkaalle. Itse asiassa ajatteleminen on usein esteenä hyvälle, virtaavalle coachingille!

Coaching perustuu tietoisuuteen

Coaching on orgaaninen ja spontaani prosessi, joka perustuu coachin pyrkimykseen auttaa asiakasta katsomaan itseään totuttua laajemmasta perspektiivistä. Tämän saavuttamiseksi coachin täytyy

  • pyrkiä hakeutumaan syvemmälle asiakkaan kokemukseen pikaisiin ratkaisuihin etsiytymisen sijaan
  • päästää irti kaikesta arvostelusta suhteessa sekä itseensä että asiakkaaseen
  • olla halukas jakamaan omia havaintojaan ja tuntemuksiaan
  • kyetä hyväksymään oma erehtyväisyytensä ja virheensä
  • avata sydämensä esille nouseville asioille ja sille mikä on niiden ytimessä
  • avata itsensä rohkeaan ja myötätuntoiseen jakamiseen
  • ottaa vastaan asiakkaan haavoittuvuus, oivallus, kaipuu, pelot ja epämukavatkin tunteet
  • tarkistaa ovatko totuuksilta tuntuvat havainnot oikeita ja antaa asiakkaalle aikaa käsitellä asiaa, josta hän on tulossa tietoiseksi.

Coachin työn ulospäin eniten näkyvä ja kuuluva osa on kysymysten esittäminen. Vahvat kysymykset palvelevat uuden tietoisuuden syntymistä ja saavat aikaan syvällisen muutoksen asiakkaan  ajattelussa, uskomuksissa ja toiminnassa. Havaitseminen, jakaminen, rohkaiseminen, haastaminen, hiljaa oleminen ja myötätuntoinen kuunteleminen ovat kuitenkin myös tämän prosessin tärkeitä elementtejä.

Tiivistäen voidaan ehkä sanoa, että coaching on hyväksyvään uteliaisuuteen nojaava kehitysprosessi, jonka ytimessä on läsnäolo.


Johanna Koskimies
Certified Business & Career Coach, ACC
SCY:n hallituksen puheenjohtaja 2010-2012
www.neovolentia.fi