COACHING-YHDISTYS UUDISTUU

24.5.2017

Suomen Coaching-yhdistys on jatkossa kaikkien ammatti-coachien sekä coachingista ja valmentavasta otteesta kiinnostuneiden kotipesä. Yhdistyksen Coach-hausta löytää jatkossa coach-koulutuksen käyneen ammattilaisen.

Jäsenyyden perusteet

Suomen Coaching-yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet hakemusten perusteella. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja eettiset ohjeet ja haluaa toimia yhdistyksen tarkoitusta edistävällä tavalla.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys kokoaa yhteen coachingista sekä valmentavasta ajattelu- ja toimintatavasta kiinnostuneet ja niitä työssään soveltavat henkilöt. Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä coachingin ja valmentavan otteen tunnettuutta ja arvostusta sekä edistää coachingin ja valmentavan otteen soveltavaa osaamista.

Yhdistys tekee tunnetuksi coachingia ja valmentavaa otetta ja niiden menetelmiä sekä kehittää ja ylläpitää coach -toiminnan koulutuksellista ja eettistä normistoa. Yhdistys harjoittaa alan julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä tarjoaa vertaisyhteisön yhdistyksen jäsenille

Coach -lista

Coaching-yhdistyksen nettisivuilta löytyy koulutettujen coachien Coach-haku, jolle hyväksytään sellaiset yhdistyksen jäsenet, jotka täyttävät Suomen Coaching-yhdistyksen määrittelemät kriteerit. Tavoitteena on, että Coach, SCY -listan jäsenet ovat coachingia ostavalle taholle laadun tae: näillä henkilöillä on coach-koulutus, heillä on selkeä käsitys, mistä coachingissa on kyse ja he noudattavat coachingin eettisiä ohjeita.