Hannele Martti

Certified Coach Training (JTO, 2011) , Certified Coach-Solution Focused Accredited Coach Training Program (Siria, 2016)
ICF:n PCC -sertifiointi
OULU

Olen yritysten ja julkisen sektorin johtamisen, esimiestyön sekä työyhteisöjen kehittämisohjelmissa työskentelevä coach, coachaava työnohjaaja (Story), valmentaja, prosessikonsultti.
Coachingista minulla on ICF:n ACC- ja PCC- (Professional Certified Coach) sertifiointi ajanjaksolta 2013-2022. Viitekehys on systeemiteoreettinen ja työotettani kuvaa ratkaisukeskeisyys.


”Työssäni valmentavan johtamisen kehittäjänä olen havainnut, että yksilölliset ja pienryhmissä tapahtuvat intensiiviset kehittämisprosessit, joissa tavoitteet yksilöidään ja konkretisoidaan työelämän tekoina tuottavat parhaan tuloksen. Tämä pätee myös nyt kun työskentelemme etänä”


Löydät minut myös LinkedIn:stä

Hakusanoja: Ryhmä- Tiimi- Yksilö- Työyhteisö Coaching ja Työnohjaus, Mentorointi, Sparraus, Fasilitointi, Business, Executive,Leadership, Esihenkilötyö, Johtaminen, Työyhteisö, Valmentaminen, Kehittäminen