Heikki Launila

HELSINKI

Valmennusprosessi on aina ainutlaatuinen kokonaisuus, joka tehdään valmentajan ja valmennettavien kanssa yhteistyössä. Valmentajalla tulee olla liikkumavaraa ja väljyyttä omassa työskentelyssään siten, että se palvelee mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla asiakasta. Ehdottomat totuudet ja joustamaton työskentely eivät kuulu toimintaani.