Jaana Väänänen

Porvoo

Olen työskennellyt erilaisissa esihenkilötehtävissä noin kahdenkymmenen vuoden ajana. Työotteeni on valmentava ja coachaava. Toimin esihenkilötyöni rinnalla myös in-house coachina.

Hyödynnän omaa pitkää esimieskokemustani erilaisista esimiestehtävistä ja haluan keskittyä erityisesti lähijohtajien ja asiantuntijoiden coachaukseen. Sytyn siitä, kun saan muut loistamaan ja oivaltamaan asioita ja sitä kautta kehittymään eteenpäin. Olen kulkenut itse läpi erilaisten tehtävien ja päässyt harjoittelemaan monenlaisia tilanteita ja monenlaisten ihmisten kanssa toimimista. Olen myös tutustunut itseeni ja ajatuksiini monenlaisten testien ja analyysien kautta. Nämä ovat auttaneet minua ymmärtämään miksi toimin tilanteissa siten kuin toimin ja miksi minun on helppoa tehdä työtä joidenkin ihmisten kanssa ja miksi taas toisten kanssa haastavaa. Olen hyvä kuuntelussa, läsnäolossa, tunteiden havaitsemisessa ja kannustamisessa.

Tarjoan coachina turvallisen keskustelukumppanuuden haluten kuitenkin haastaa coachattavaa sopivalla tavalla oikeissa hetkissä. Tarjoan kanavan, jossa coachattava voi pohdiskella omaa teemaansa hänelle itselleen sopivalla tahdilla ja syvyydellä. Haluan kuitenkin rohkaista asiakasta käsittelemään asiaansa eri näkökulmista.

Tarjoan asiakkaalle kumppanuutta, jossa hän voi pohtia miten saada siirrettyä mielessä pyörivät ideat ja suunnitelmat arkeen. Kuinka saada jäsenneltyä omaan ajankäyttöään, miten oma osaaminen siirtyy mahdollisimman tehokkaasti käytännön työhön, miten tunnistaa omia vahvuuksiaan ja osaamistaan, miten jäsentää omaa urapolkuaan, kuinka saada vietyä läpi muutoksia.

Yksilöcoaching, tiimicoaching, business coaching, ryhmävalmennus, valmennus, johtaminen, esihenkilötyö, työhyvinvointi