Johanna Koskimies

Certified Business Coach (BCC)
Certified Firework Career Coach
KAUNIAINEN

Palvelen työlläni ihmisten hyvinvointia ja työelämän mielekkyyttä. Erityisosaamistani on vahvaan itsetuntemukseen pohjautuvan urasuunnittelun sekä esimiestyön tukeminen.

Uracoachingin tavoitteena on, että henkilö tulee vahvan tietoiseksi siitä kuka hän on, mitkä ovat hänen vahvuutensa ja mitä hän tarvitsee menestyäkseen ja kokeakseen työnsä antoisaksi ja mielekkääksi. Coaching-prosesin tuloksena henkilö kykenee toimimaan omista vahvuuksistaan käsin ja tekemään valintoja, jotka edesauttavat hänen jatkuvaa kehittymistään ja hyvinvointiaan työelämässä.

Esimiehelle coaching tarjoaa turvallisen tilan pysähtyä pohtimaan työtään ja suunnittelemaan tulevaisuutta aidon luottamuksen ja läsnäolon ilmapiirissä. Yhteistyön tuloksena esimies löytää oman rennon tapansa johtaa muita. Hän voi paremmin, kehittää vuorovaikutustaitojaan ja kykenee tekemään hyvin puntaroituja päätöksiä. Tuloksena on koko tiimin hyvinvointi, vahvempi sitoutuminen ja parempi aikaansaaminen.

Coaching-työni ohella osallistun SCY:n coach-peruskoulutukseen vierailevana luennoitsijana aiheenani Läsnäolo ja aktiivinen kuuntelu.

Työskentelen suomeksi ja englanniksi, pääosin virtuaalisesti Zoomin välityksellä. Pääkaupunkiseudulla myös kasvokkain tapaaminen onnistuu.