Katja Koskimies

Valmentamo LCF Life Coach
Oulu

B.UP Tutkimusmatkat rikastavat asiakkaita kirkastamalla liiketoiminnan ydintä, vahvistamalla ihmisen identiteettiä ja tukemalla työyhteisön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääntymistä.

B.UP Coachingissa yhdistyy liiketoiminnan kehittämisen erilaiset mallit coaching -prosessiin. Parhaat mallit valitaan asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Coaching -prosessi itsessään on työvälineenä eteenpäin vievä, kasvuhakuinen ja uusien toimintamallien inhimillistä rakentamista tukeva.

B.UP Coaching keskittyy liiketoiminnan, johtamistaitojen ja työyhteisön kehittämiseen useista näkökulmista. Johtamismallin ja johtamisen kehittäminen sekä työyhteisön erilaisiin muutoksiin sitouttaminen ovat usein keskiössä tutkimusmatkalla.

B.UP Coaching tukee työyhteisön tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Se miten ihminen tuntee itsensä lisää hänen kykyään johtaa ja olla työyhteisön jäsenenä. Tämä tasapaino näkyy joustavana asioita eteenpäin vievänä vuorovaikutuksena luottamukseen pohjautuvassa tunneilmastossa.

Tervetuloa tutkimusmatkalla.

KOHDATAAN.
RAKASTU MATKAAN.
MENESTYTÄÄN YHDESSÄ.

Katja Koskimies
B.UP Founder