Kirsi Manelius

MB Elämäntaidon Valmentaja/Life Coach -koulutus
HELSINKI

Reiss Motivaatioprofiili (RMP) ja VOIMAKEHÄ-vahvuusanalyysi valmennusteni apuvälineenä:
– urasuunnittelu ja työnhakuvalmennukset
– esimiestyö ja johtajana kehittyminen
– itsensä johtaminen ja hyvinvoinnin parantaminen
– tiimi- ja ryhmävalmennukset
Lue lisää: Ilona Valmennus Oy Facebookissa ja www.motivaatiotalo.fi