Mari Mattsson

Certified Business Coach Master
Brief Coaching -seminaari
HELSINKI

Erityisosaamistani on johdon ja esimiesten tukeminen haasteissa jotka liittyvät organisaatiokulttuurin tavoitteelliseen kehittämiseen ja muutosprosessien toimeenpanoon. Kognitiotieteilijänä minulla on vahva ymmärrys ihmisen ajatteluprosesseista ja niiden vaikutuksesta toimintaan sekä yksilön että yhteisön tasolla. Hyödynnän coachingtyössäni systeemiajattelua ja rakentavaa lähestymistapaa, ja kehittymisen mittaamiseen myös arviointityökaluja (itsearvio, 360-palaute sekä organisaatiokulttuurin arviointi).