Outi Olkkola

Systemic Business Coach
Espoo

Coaching on luottamuksellinen oppimisen ja kehittymisen katalyyttinen vuorovaikutusprosessi, jossa autan asiakastani tunnistamaan omia vahvuuksiaan, tutkimaan ja rakentamaan ammatti-identiteettiään, sekä kasvamaan ja kehittymään ammattilaisena. Valmennusotteeni on dialoginen ja pohjaa konstuktiiviseen, kokemukselliseen oppimiseen, hyödyntäen systeemisyyden ja sosiaalisen identiteetin näkökulmia. Ymmärrän ihmistä ja elämän välillä vaativaakin monimuotoisuutta.

Minulla on monipuolinen kokemus valmentamisesta / coachingista, sekä asiantuntijoiden että johtajien kanssa. Olen koulutettu Systemic Business Coach (2013). Lisäksi minulla on laaja kokemus henkilöstön kehittämisestä, johdon sparraamisesta, muutoksen johtamisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Olen toiminut esimiehenä ja johtoryhmän jäsenenä. Työkokemusta minulla on kaikilta kolmelta sektorilta.

Koulutukseltani olen johtamisen alan KTM, ja olen täydentänyt työyhteisöjen, ryhmien ja sosiaalisen identiteetin osaamistani sosiaalitieteiden, erityisesti sosiaalipsykologian opinnoissa (yhteistyö ja vuorovaikutus, ryhmätoiminta, vaikuttaminen) Helsingin yliopistossa.

Ota yhteyttä!