Coachina vahvuuteni on pitkä kokemus ryhmien ja yksilöiden monipuolisesta ohjauksesta. Haastavat ryhmäcoachingit sekä ohjaus- ja valmennustyötä tekevien coaching ovat erityisalaani. Olen perehtynyt syvällisesti ryhmien ja yksilöiden oppimisen edistämieen ja kehittymisen tukemiseen. Coaching-otteeni onkin vahvasti kehittymis- ja ratkaisusuuntautunut. Olen kirjoittanut kahdeksan tietokirjojaa osin kollegoideni kanssa ja osin yksin. Esim: Kupias (2016) Toimijuus työssä – tukena työnohjaus, coaching, mentorointi ja fasilitointi; Kupias & Salo (2014), Mentorointi 4.0; Kupias, Peltola & Pirinen (2014) Esimies osaamisen kehittäjänä ja Kupias & Koski (2012) Hyvä kouluttaja.

Yrityksessämme Tevere Oy:ssä hyödynnämme eri ohjausmuotoja yhdessä Raija Peltolan kanssa. Valmennamme työyhteisöjä, ryhmiä ja yksilöitä kehittymään, oppimaan ja kehittämään muita sekä tuemme työhyvinvointia ja tavoitteiden saavuttamista.