Sari Ajanko

PCC, Certified Business Coach Master(R)
HELSINKI

Erikoistumisalueet:
Johtajan itsetuntemus
Moninaisuuden johtaminen
Johtajan 100 päivää

Resilienssi, Metataidot, Vertikaalinen kehittyminen, Itsetuntemus, Tiimicoaching, Tiimiresilienssi, Tiimisynergia, Workplace BigFive, AON, Mazhr, Global Leadership Profile 360, Emotional and Social Competency Inventory (ESCI) 360, Enneagrammi

Professional Certified Coach (PCC)
Certified Business Coach Master(R)
Master Trainer of Coaching skills
Certified WholeBody Focusing Trainer
Certified NLP Trainer
Certified Supervisor of Leaders and Executives (CSLE)
Certified Quantum Leadership Master Trainer
Affiliate Right Use of Power Teacher

Työkaluja, joihin sertifiointi:
Global Leadership Profile 360
Emotional and Social Competency Inventory (ESCI) 360
Team Synergy – Tiimisynergia
Personal Resilience Profile – Muutoskyvykkyys
Spiritual Intelligence (SQ)
Myers-Briggs Type Indicator MBTI
Luontaisten Taipumusten Analyysi LTA
Belbin Teamroles
Enneagrammi
Hogan Assessments

Diversitas Oy
www.diversitas.fi
www.johtajan100paivaa.fi