Life coach, ratkaisukeskeistä valmennusta. Yksilövalmennusta, ryhmävalmennusta ja workshopit.
”Löydä omat voimavarat ja unelmat, joita kohti luot askeleet ja tavoitteet”