Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

LISÄÄ TOIMINNALLISUUTTA COACHINGIIN – HYÖDYNNÄ LUOVIEN MENETELMIEN MAHDOLLISUUKSIA YKSILÖIDEN JA TIIMIEN KEHITTYMISESSÄ – 13.4.2021

huhtikuu 13 @ 17:00 - 19:00

Coachingissa fokuksessa on asiakkaan oppiminen ja kehittyminen, jotka aikuisella perustuvat aiempiin kokemuksiin, osaamiseen, koulutukseen, asenteisiin, ympäristöön ja vuorovaikutussuhteisiin. Oppimisessa on olennaisesti mukana reflektio eli tietoinen kokemusten ja niiden vaikutusten havainnointi ja pohdinta.

Luovat toiminnalliset menetelmät aktivoivat kokemuksia ja osaamista tässä hetkessä. Kokemukset – myös omaan osaamiseemme ja onnistumiseen liittyvät – elävät välillä voimakkaastikin mielessämme ja kehossamme, erityisesti silloin kun koemme jännitteitä itsemme ja toimintamme sekä muiden ihmisten ja ympäristön välillä. Olemme suhteessa kokemuksiimme esimerkiksi silloin, kun kerromme niistä toisille. Puhuminen konkretisoi mielessä ja kehossa tapahtuvaa, joskus enemmän joskus vähemmän aktivoiden.

Luovilla toiminnallisilla menetelmillä voidaan puheen lisäksi tehdä näkyväksi ja kuuluvaksi mielessä ja kehossa olevaa ja tapahtuvaa itsen ulkopuolelle. Luovien toiminnallisten menetelmien vaikuttavuus perustuu siihen, että ne aktivoivat aivoja paljon laajemmin kuin puhuminen, ja siten tarjoavat monipuolisemman alustan kokemusten elävöitymiseen tässä ja nyt. Kognitiivinen, emotionaalinen ja fyysinen aktivoituminen tukevat yhteyksien vahvempaa syntymistä nykyisen ja uuden välille. Mitä voimakkaammiksi nuo yhteydet muodostuvat, sitä syvempää on tähän kokemukseen perustuva oppiminen.

Psykologinen turvallisuus mahdollistaa vaikuttavan oppimisen. Luovien toiminnallisten menetelmien avulla voidaan luoda myös tiimeissä ja ryhmissä yhteinen vuorovaikutuksen dialoginen tila, jossa coaching-prosessi sekä yhdessä oppiminen ja kehittyminen tapahtuvat.

Kouluttaja Reijo Kauppila luovien, toiminnallisten menetelmien teoreettista taustaa ja luovaa prosessia sekä tekniikkoja, joita voit käyttää työssäsi sekä lähitapaamisissa että verkossa. Hänen käyttämänsä menetelmät ja prosessi perustuvat sosio- ja psykodraamaan sekä sosiometriaan. Hän muodostaa yhteyksiä myös neuropsykologian ja evolutatiivisen psykologian tutkimustuloksiin.

Mitä opit?

  • saat lisää sekä teoreettista että käytännöllistä tietoa ja ymmärrystä aikuisen kokemuksellisesta oppimisesta ja kehittymisestä coaching-prosessissa – yksin ja ryhmässä
  • saat kokemuksen ainakin kahdesta toiminnallisesta menetelmästä, joita voit käyttää omassa työssäsi myös verkossa
  • osallisuutesi kautta opit kollegoiden kokemuksista

Ajankohta: ti 13.4.2021 .klo 17-19
Toteutus: virtuaalisesti Zoomi-alustalla
Kouluttaja: Reijo Kauppila, business coach ACC

Reijo Kauppila on certified business coach ACC ja coach-kouluttaja, KM (aikuiskoulutus), psykodraamakouluttaja TEP, työnohjaaja STOry ja työnohjaajakouluttaja. Hän toimii Helsingin psykodraamainstituutin johtajana ja pääkouluttajana. Reijo työskentelee coachina, työnohjaajana ja valmentajana myös omassa yrityksessään Muutosvalmennus Reijo Kauppila Oy:ssä. Hän valmentaa Suomen lisäksi mm. Virossa, Saksassa ja Bulgariassa.

Reijo käyttää coachingissa systeemistä ja dialogista viitekehystä, jossa tutkitaan yksilöiden ja ryhmien toimintaa suhteessa tavoitteisiin, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön sekä organisaatioon. Fokuksessa on oppimisen ja ammatillisen kehittymisen tukeminen myös coaching-session ulkopuolella. Todellisuutta ja toimintaa tehdään näkyväksi ja kuuluvaksi luovilla toiminnallisilla menetelmillä silloin, kun siitä on asiakkaille hyötyä.

Lisätietoja Reijosta ja hänen toiminnastaan www.muutosvalmennus.fi ja LinkedInistä

 

Tilaisuus sisältyy Coaching-yhdistyksen jäsenmaksuun. Ei-jäsenille hinta on 30€/hlö
Jos et ole vielä jäsen, liity coachingista ja valmentavasta otteesta kiinnostuneiden huippuyhteisöön.

Tiedot

Päivämäärä:
huhtikuu 13
Aika:
17:00 - 19:00

Järjestäjä

Suomen Coaching-yhdistys

Tapahtumapaikka

Virtuaalinen