Ilona Rauhala on Vuoden Coach 2022

27.10.2022

Ilona Rauhala valittiin Vuoden Coachiksi 2022. Hän sanoo: ”Kun muutat tapaa, jolla kohtaat ja keskustelet, muutat maailmaa”

Suomen Coaching-yhdistyksen Vuoden Coach -tunnustus myönnetään vuosittain henkilölle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt merkittävästi coachingin toimialan kehittymistä Suomessa, edistänyt coachingin ja valmentavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä soveltanut ansioituneesti coachingia ja coachaavaa eli valmentavaa otetta omassa työssään.

Vuoden Coach 2022 on Ilona Rauhala Coach MCC*, ACTC ** ja  laillistettu psykologi. Rauhala on psykologiseen valmentamiseen erikoistunut yrittäjä ja tietokirjailija, jolla on kahdenkymmenenviiden vuoden kokemus organisaatioiden kehittämisestä ja valmentamisesta. Rauhala tunnetaan myös, podcastistaan, tv-työstään, kolumneistaan ja kirjoistaan, viimeisempänä Keskustelun Voima (Otava 2020).

”Tavoitteellisen keskustelun voima ja yhteyden merkitys on tullut yhä keskeisemmäksi työelämän kiihtyvässä murroksessa” toteaa Rauhala. ”Valmentava johtamisote on tärkeä, sillä se edistää uusien taitojen ja kykyjen omaksumista ja niissä kehittymistä muutoksen mukana.”

Myöntämisperusteiden mukaan Ilona Rauhala on tuonut coaching-työhön psykologisen näkökulman. Hän puhuu ymmärrettävästi monimutkaisista ihmisenä olemiseen ja ihmisten välisyyteen liittyvistä asioista eikä säästele myöskään itseään, vaan jakaa avoimesti oman elämänsä tarinaa ja siihen liittyviä kipukohtiaan. Rauhala on coachina lämmin, oivalluttava ja rohkea. Hän saa kontaktin erilaisiin kohderyhmiin eri toimialoilla, organisaation eri tasoilla.

Rauhalan vahvan psykologi-identiteetin rinnalla coaching on ollut kaikki vuoden hänen päätyönsä. Hän on kontriboinut viime vuosina muiden valmentajien valmentamiseen, luonut ohjelmia mm. ylimmän johdon valmentamiseen eli executive coachingiin. Tällä hetkellä hänen fokuksensa on Team Coachingin kompetenssien vahvistaminen suomalaisessa työelämässä perustamassaan OK5 Akatemiassa. ”Team Coaching -taidot nousevat keskiöön erityisesti nyt, kun joudutaan löytämään kustannustehokkaita tapoja auttaa ihmisiä sopeutumaan, mutta ennen kaikkea oppimaan niitä taitoja, joita tulevaisuudessa tarvitaan”, totetaa Rauhala.

”Tuntuu ihanalta, kun oma elämäntyö tulee noteeratuksi. Tästä on hyvä jatkaa”, Ilona Rauhala kiittää. Tulevaisuuden hän näkee coachingin osalta valoisana. ”Valmentava ote kasvaa, kehittyy ja laajenee koskettamaan työelämää yhä laajemmin. Haluan olla mukana myös vaikuttamassa, että meidän toimialan digitalisoituminen tapahtuu viisaasti ja laadukkaasti” Rauhala toteaa.

*MCC = Master Certified Coach, ICF – International Coach Federationin myöntämä korkein mahdollinen sertifikaatti.
**ACTC = Advanced Certified Team Coach, ICF – International Coach Federationin myöntämä Team Coaching sertifikaatti