Intuitiivinen ajattelu auttaa uusiutumaan

Intuitiivinen ajattelu auttaa uusiutumaan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että ajattelusta ylivoimaisesti suurin osa, yli 90 %, on intuitiivista eli tiedostamatonta. Toimimme siis pitkälti intuitiomme ohjaamina. Myös työelämässä.

Rationaalisuutta, erilaisia analyysejä ja loogisia perusteluita pidetään työelämän ja bisneksen käyttövoimana. Tosiasiassa rationaalisuus on vain hitunen ajattelustamme. Rationaalinen ajatteluprosessi on hidas, kömpelö ja erittäin rajoittunut. Sen avulla voimme tulkita ja analysoida raportteja sekä tehdä strategioita ja prosessikaavioita, mutta aika harvoin suuria oivalluksia ja uusia avauksia tehdään puhtaasti rationaalisen päättelyn perusteella. Sen sijaan lukuisat johtajat ja Nobel-palkitut tutkijat kertovat liiketoimintansa menestystarinoiden ja tutkimuslöytöjensä syntyneen intuitiivisesti.

Mutta kuinka monella työpaikalla hyödynnetään tietoisesti intuitiivisen ajattelun voimaa ja mahdollisuuksia? Veikkaan, että aika harvalla.

Intuitio auttaa näkemään kauemmas, laveammalle ja syvemmälle, ikään kuin asioiden taakse ja yli. Intuition avulla pääsemme käsiksi asioiden merkityksiin ja niiden välisiin yhteyksiin. Se auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisen ymmärryksen asioista, tapahtumista, ilmiöistä. Sen avulla pystymme myös hahmottamaan ja visioimaan tulevaisuutta sekä näkemään uusia vaihtoehtoja. Pystymme intuitiivisesti hahmottamaan suuriakin kokonaisuuksia suhteellisen vähällä vaivalla. Tutkimusten mukaan intuitio auttaa erityisesti päätöksenteossa silloin, kun tietoa on liikaa tai liian vähän, tai päätös pitää tehdä nopeasti. Intuitio on keskeisellä sijalla myös ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Sosiaalinen intuitio auttaa meitä ymmärtämään toinen toisiamme ja rakentaa vastavuoroista kommunikointia ja yhteisyyttä. Kaikki nämä ovat haluttuja kykyjä tämän päivän työelämässä.

Intuitiivista ajattelua voi kehittää. Ensimmäinen askel tällä polulla on intuitiivisen prosessin lainalaisuuksien tunnistaminen – täytyy tunnistaa mitä intuitio on, mitä se ei ole ja miten tämä prosessi toimii.

Intuitio ilmenee jokaisella eri tavoin. Niinpä jokaisen on opeteltava tunnistamaan kuinka juuri minä tunnistan intuitiivisen ajatteluni tulokset. Tämä voi olla vaikeaa, jos ympäristö ja mieli ovat kovin kuormittuneita ja hälyisiä. Siksi hiljaisuus ja pysähtyminen ovat usein tarpeen. Myös positiivinen uteliaisuus, leikkisyys ja rentous ovat hyvää ravintoa tietoisen intuitiivisen ajattelun kehittämiselle. Avoin havainnoiminen ja avoimuus omille reaktioille tukevat intuitiivisen prosessoinnin kehittymistä.

Aivan kuten rationaalinenkin ajattelu, intuitiivinenkin ajattelu on altis myös virheille. Intuitiivisen ajattelun kehittämiseen kuuluukin olennaisesti myös näihin vinoumiin ja niiden vaikutuksiin tutustuminen. Intuitiivisen ja rationaalisen ajattelun yhdistämisen harjoittelu on avainasemassa.

Nyt jos koskaan tarvitsemme uudenlaista ajattelua ja raikkaita visioita. Pelkkien menneiden vuosien numeroiden tutkimisella tai olemassa olevien prosessien viilaamisella emme pysty keksimään uusia liiketoimintaideoita tai löytämään uutta toimintalogiikkaa. Tarvitsemme ajattelun avartamista. Yhtenä vastauksena tähän on intuitiivisen ajattelun tietoinen hyödyntäminen.

Kirjoittaja:

Eveliina Salonen, Avarra Oy on johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen valmentaja ja Executive Coach (ICF, ACC), varatuomari ja teologian maisteri.
Hänen keskeisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat ihmismieli ja sen mahdollisuudet, ajattelun kehittäminen, uusiutuminen, intuitio, tunteet tietoisuuden ja itseohjautuvuuden lähteenä, eettisyys sekä henkinen hyvinvointi.