SÄÄNTÖMUUTOSESITYS PYKÄLIIN 2,3 JA 6

Sääntömuutosesitys: Ensimmäisenä on voimassa olevat säännöt ja sen jälkeen muutosesitys.

Voimassa olevat säännöt: Pykälä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Coaching on kansainvälisesti ja laajasti liike-elämän ja organisaatioiden piirissä käytössä oleva henkilökohtaisen valmentamisen menetelmä. Suomen Coaching-yhdistyksen tarkoituksena on coachingin kehittäminen ja tutkiminen, coaching-ammatin tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen sekä coachien ammatillisen osaamisen edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
●  tekee tunnetuksi coachingia ja sen menetelmiä
●  kehittää ja ylläpitää coach-toiminnan koulutuksellista ja eettistä 
normistoa
●  harjoittaa alan julkaisu-, tiedotus- ja tutkimustoimintaa
●  pitää yhteyttä kansallisiin ja kansainvälisiin alan järjestöihin
●  tarjoaa osaavan ja osaamistaan jakavan vertaisyhteisön yhdistyksen 
jäsenille

Muutosesitys: Pykälä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Suomen Coaching-yhdistyksen tarkoituksena on

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

Voimassa olevat säännöt: Pykälä 3. Jäsenet
Suomen Coaching-yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet hakemusten perusteella. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja eettiset ohjeet, ja jolla on korkea-asteen koulutus, yhdistyksen hyväksymä coach-koulutus ja vähintään kahden vuoden kokemus yksilöiden, ryhmien tai yhteisöjen kehittämistyöstä. Hallitus voi erityisestä syystä hyväksyä jäseneksi henkilön, joka ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia. Hallitus voi pyytää päätöksenteon tueksi lisäselvityksiä hakijalta.

Muutosesitys: Pykälä 3. Jäsenet
Suomen Coaching-yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet hakemusten perusteella.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja eettiset ohjeet ja haluaa toimia yhdistyksen tarkoitusta edistävällä tavalla.

Voimassa olevat säännöt: Pykälä 6. Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa kevätkokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi ja varajäsenet yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen toimikauden kuluttua erovuorossa olevat valitaan arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallitusken jäsenistä sitä vaatii.

Muutosesitys: Pykälä 6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa kevätkokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu kuusi – kahdeksan varsinaista jäsentä. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi ja varajäsenet yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.