Kaj Hellbom on vuoden Coach 2015

18.10.2015

Coach Kaj Hellbom on saanut arvostetun Vuoden Coach 2015 -tunnustuksen.

Vuoden  Coach -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminnallaan merkittävästi:
– edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa
– edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta
– soveltanut ansioituneesti coachingia tai coachaavaa otetta omassa työssään.

Vuoden coachin valitsee vuosittain kolmejäseninen toimikunta, johon tänä vuonna kuuluivat SCY:n hallituksen puheenjohtaja Heli Koistinen ja ICF Finlandin puheenjohtaja Ranja Koverola. Toimikunnan puheenjohtajana on vuodesta 2013 toiminut Johanna Koskimies. Valitsijatoimikunta toteaa nyt valitusta Vuoden Coachista seuraavaa:

Kaj Hellbom on yksi Suomen coaching-elämän merkittävimmistä uranuurtajista. Hän on ollut myötävaikuttamassa sekä Suomen coaching-yhdistyksen että ICF Finlandin syntymiseen ja ollut mukana perustajajäsenenä kummassakin yhdistyksessä. Hänen johtamansa Business Coaching Instituten Certified Business Coach® -koulutusohjelma sai ICF:n kansainvälisen akkreditoinnin ensimmäisenä Suomessa, ja tänä päivänä  BCI:n coach-koulutusohjelmista on valmistunut jo satoja uusia coacheja. Kaj Hellbom on osallistunut coaching-aiheisten kirjojen kirjoittamiseen, ja hän käy jatkuvasti puhumassa coachingista sekä suomalaisissa että kansainvälisissä tapahtumissa.

Kaj Hellbom on vaikuttanut merkittävällä tavalla ammatillisen coachingin ja sen tunnettuuden kehittymiseen Suomessa. Hän on myös ollut alusta asti mukana luomassa coaching-kulttuuria useissa suomalaisissa suuryrityksissä.