Kristiina Harju on Vuoden Coach 2014

8.9.2014

Suomen coaching-yhdistys ja ICF Finland ry ovat valinneet Vuoden 2014 Coachiksi Kristiina Harjun.

Vuoden Coach –tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminnallaan merkittävästi

  • edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa
  • edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta
  • soveltanut ansioituneesti coachingia tai coachaavaa otetta käytännössä.

Vuoden Coach 2014 julkistettiin ja palkittiin Suomen coaching-yhdistyksen 10-vuotisjuhlien yhteydessä Kulosaaren kasinolla perjantaina 21.11.2014.

”Kristiina on Suomen coaching-yhdistyksen perustajajäsen ja ollut jo pitkään erittäin aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä mm. Worldwide Association of Business Coaching –järjestön parissa. Hän on myös Suomen ensimmäisiä PCC –sertifioituja coacheja. Luomansa Certified Progress Coach –koulutusohjelman puitteissa Kristiina on kouluttanut Suomeen koko joukon ammattitaitoisia coacheja. Kristiina on suomalaisen coachingin pioneereja, joka on merkittävästi vaikuttanut alan kehitykseen”, toteavat ICF Finlandin hallituksen puheenjohtaja Tuovi Haikala ja Suomen coaching-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heli Koistinen perusteluissaan.

Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa. ”Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä”, kertoo Suomen coaching-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heli Koistinen.

”ICF:n tavoite on lisätä ja vahvistaa ammattimaista coachingia ja tukea sitä kautta ihmisten kukoistusta. Me ICF Finland ry:ssä olemme lipunkantajia ja suunnannäyttäjiä ammattimaisen coachingin puolesta”, toteaa ICF Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Tuovi Haikala.

Kuvassa vasemmalta alkaen: Vuoden Coach 2014 Kristiina Harju, valitsijatoimikunnan puheenjohtaja Johanna Koskimies, Ranja Koverola ja Heli Koistinen

Lisätietoja antavat:

ICF Finlandin hallituksen puheenjohtaja Tuovi Haikala 040 533 3113, tuovi.haikala@novetos.fi
Suomen coaching-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heli Koistinen 0400 347 070, heli.koistinen@eloinn.fi
Vuoden Coach –valitsijatoimikunnan puheejohtaja Johanna Koskimies, 040 413 2747, johanna.koskimies@neovolentia.fi

Suomen Coaching-yhdistyksen tehtävänä on coachingin tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen, coaching-ammattilaisten ja coachingista kiinnostuneiden yhteen saattaminen sekä coachien ammatillisen osaamisen kehittäminen. Yhdistyksessä on noin 450 jäsentä.

ICF Finland kuuluu International Coach Federationiin, kansainväliseen yli 20.000 jäsenen voimin sadassa maassa toimivaan ammattilaisten järjestöön. ICF on sertifioinut maailmanlaajuisesti yli 15.000 coaching-ammattilaista. Suomessa on tällä hetkellä noin 180 jäsentä. ICF:n visiossa coaching integroituu yhä laajemmin osaksi yhteiskuntaa.