Kuka on vuoden Coach 2018

Kuka ansaitsisi tulla valituksi Vuoden Coachiksi 2018? – Ehdota

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Tunnetko ammatticoachin tai vaikkapa valmentavan esimiehen, joka ansaitsisi saada tunnustusta toiminnastaan ammattimaisen coachingin kehittäjänä ja lipunkantajana, ja joka on ansioitunut valmentavan otteen soveltajana?

Tunnetko ammatticoachin tai vaikkapa valmentavan esimiehen, joka ansaitsisi saada tunnustusta toiminnastaan ammattimaisen coachingin kehittäjänä ja lipunkantajana, ja joka on ansioitunut valmentavan otteen soveltajana?

Ehdota häntä Vuoden Coachiksi 2018!

Kriteerit

Suomen Coaching-yhdistys ja ICF Finland myöntävät Vuoden Coach -tunnustuksen henkilölle, joka on aktiivisella toiminnallaan

  1. edistänyt coaching-alan kehittymistä Suomessa
  2. edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta
  3. soveltanut ansioituneesti coachingia tai coachaavaa johtamisotetta käytännössä

Vuoden coachiksi valittavan henkilön on täytettävä kaikki kolme kriteeriä tullakseen valituksi.
Tunnustuksen saajan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen tai ammattimainen valmentaja, vaan hän voi myös olla esimerkiksi valmentava esimies tai muu coaching-taitoja menestyksekkäästi käyttävä ja alaa eteenpäin vievä henkilö.

Kuka voi ehdottaa, ja kuka valitsee Vuoden Coachin?

Vuoden coachia voi perustellen ehdottaa kuka tahansa.

Lopullisen päätöksen tunnustuksen saajasta tekee annettujen ehdotusten pohjalta valitsijatoimikunta, joka käy läpi tulleet ehdotukset perusteluineen, perehtyy ehdokkaiden ansioihin ja valitsee heistä Vuoden Coachiksi henkilön, joka parhaiten täyttää yllä luetellut kriteerit. Valitsijatoimikuntaan kuuluvat SCY:n puheenjohtaja Annele Aarni-Wiklund, ICF Finlandin puheenjohtaja Nonna Babitzin sekä Johanna Koskimies, joka toimii valitsijatoimikunnan puheenjohtajana.

Ehdota Vuoden Coachia 30.9.2018 mennessä ja osallistu kirjalahjakortin arvontaan!

Julkistustilaisuudessa arvotaan kaikkien Vuoden Coachia ehdottaneiden ja yhteystietonsa antaneiden kesken 50 €:n arvoinen kirjalahjakortti. Jos voittaja ei ole paikalla tapahtumassa, hän saa tiedon voitostaan sähköpostitse.

Vuoden Coach 2018 julkistus

Vuoden Coach 2018 julkistetaan Suomen Coaching-yhdistyksen Coaching Day -tapahtumassa 25.10.2018. Vuoden Coach 2018 saa tunnustusdiplomin sekä 100 euron arvoisen kirjalahjakortin. Valitsematta jääneiden ehdokkaiden nimiä ei julkaista.

Vuoden Coach -tunnustuksen taustat 

Vuoden Coach -tunnustus sai alkunsa Suomen Coaching-yhdistyksen järjestämän Coaching Finland -tapahtuman järjestelytoimikunnassa vuonna 2010. Parin ensimmäisen vuoden jälkeen valitsijatoimikuntaan kutsuttiin mukaan myös ICF Finland, ja vuodesta 2012 Vuoden Coach onkin valittu yhteistyössä yhdistysten kesken.

Aikaisempina vuosina tunnustus on myönnetty seuraaville ansioituneille coacheille:
2017: Tuula Nurmiluoto
2016: Sirkku Ruutu
2015: Kaj Hellbom
2014: Kristiina Harju
2013: Marianne Borg-Hyökki
2012: Vesa Ristikangas
2011: Pirjo Kuusela
2010: Tiina Harmaja

Kuka olisi mielestäsi paras valinta Vuoden Coachiksi 2018? – Ehdota!