Vuoden Coach 2020 Marjo-Riitta Ristikangas-2

Marjo-Riitta Ristikangas on Vuoden Coach 2020

Marjo-Riitta Ristikangas on yksi coachingin pioneereista Suomessa. Yli kahdenkymmenen vuoden ajan hänellä on ollut palava halu kehittää coachingin ja valmentavan johtamistavan toimialaa, ja hän tekee määrätietoista työtä näiden tunnettuuden lisäämiseksi. Hän on myös yksi ensimmäisistä Suomessa sertifioiduista coacheista.  

Marjo-Riitta soveltaa täysipäiväisesti työssään coachingia ja valmentavaa johtamisotetta. Hän kouluttaa Suomeen ammatticoacheja BoMentiksen sisaryrityksessä, Coaching House Finland Oy:ssä. Lisäksi hän toimii johdon coachina ja toimitusjohtajana BoMentis Oy:ssä, jossa keskitytään valmentavan kulttuurin levittämiseen organisaatiossa. Käytännössä se tarkoittaa johtoryhmien, tiimien ja esihenkilöiden valmentamista, valmentavan johtamisotteen valmennusten konseptointia sekä näiden asiakaslähtöistä toimeenpanoa.  

Marjo-Riitta on coach sydämeltään ja sielultaan. Valmentava vuorovaikutus on hänessä jo niin syvällä, että se näkyy siinä, miten hän kohtaa ihmisiä. Hän on vilpittömän kiinnostunut muista ihmisistä ja luo ympärilleen miellyttävän ilmapiirin. 

Marjo-Riitta on toiminut sekä Suomen Coaching-yhdistyksen että ICF Finlandin hallituksessa ja antanut oman panoksensa alan kehittymiseen myös yhdistystoiminnan kautta. 

Coachingin eettiset kysymykset ovat olleet lähellä Marjo-Riitan sydäntä. Hän oli Suomen Eettisen toimikunnan jäsen seitsemän vuoden ajan, josta puheenjohtajana kolme vuotta. 

Marjo-Riitta on kirjoittanut neljä kirjaa:

Kirjat ovat löytäneet tiensä niin organisaatioiden johtajien, ammatti-coachien kuin ammattikorkeakoulujen valmentavan johtamisen kouluttamisen luettavaksi.

Tällä hetkellä Marjo-Riitalla on työn alla kirja Valmentava tiimin johtaminen. Systeeminen ajattelu ja yhdessäohjautuvuus onnistumistekijöinä, joka ilmestyy vuonna 2021.

Koulutukseltaan Marjo-Riitta on valtiotieteiden maisteri (VTM), sosiaalipsykologi, ICF-sertifioitu coach (PCC), psykodraamaohjaaja (CP) ja työnohjaaja, NLP Master sekä terveydenhoitaja.
Marjo-Riitta on lisäksi sertifioitunut analyysityökalujen käyttäjä (mm. DISC©, Narrative Big Five, PeiliTM, Coaching Leadership Pulse®, Systemic Leadership Pulse©).

Vuoden Coach -kriteerit

Vuoden Coach on vahva ammattilainen, joka soveltaa coaching-menetelmiä (työ)elämässään  menestyksekkäästi.

Hänellä on monipuolinen kokemus (työ)elämästä, ja kun hän yhdistää siihen coachaavan otteen, syntyy onnistunut kokonaisuus, joka heijastuu ammattimaisena toimintana hänen työskentelyssään ja ihmisenä olemisessa.

Vuoden Coachiksi valittava henkilö on edistänyt coaching-alan kehittymistä, näkyvyyttä ja tunnettuutta Suomessa ja hän käyttää luontevasti coaching-menetelmiä arjessa.

Vuoden Coach 2020 voi olla pitkän linjan ammatti-coach, valmentavaa johtamisotetta työssään menestyksekkäästi käyttävä esimies tai coaching-kouluttaja. Hän voi olla yksinyrittäjä tai toimia organisaatiossa esimerkiksi esimiehenä, kehittäjänä tai in-house-coachina. Vuoden Coachin sydän sykkii coachingille ja valmentavalle otteelle.

Lisätietoja ja aiemmin valitut Vuoden Coachit 

Suomen Coaching-yhdistys

Suomen Coaching-yhdistys on jäsenmäärältään Suomen suurin coachingia ja valmentavaa otetta kehittävä yhdistys.

Coachingyhdistyksen tehtävä on koota yhteen coachingista sekä valmentavasta ajattelu- ja toimintatavasta kiinnostuneet ja työssään niitä soveltavat henkilöt, lisätä coachingin ja valmentavan otteen tunnettuutta ja arvostusta ja edistää coachingin ja valmentavan otteen soveltavaa osaamista.

Mitä coaching on?

Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa yksilöä tai ryhmää ottamaan käyttöön omia voimavarojaan, niin että tämä voi saavuttaa tavoitteensa.

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajattelua ja toimintaa, saavuttamaan tavoitteita sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Coaching-prosessin myötä itsetuntemus paranee, omat vahvuudet kirkastuvat ja toimintamallit selkiytyvät. Valmennuksen tavoitteena on hyvinvoiva, itseään ohjaava ja omaa potentiaaliaan hyödyntävä yksilö/ryhmä, joka tietää mitä haluaa ja kykenee saavuttamaan sen.

Lue lisää tästä

Lisätietoja

Annele Aarni-Wiklund, puheenjohtaja Suomen Coaching-yhdistys ry, info(at)coaching-yhdistys.fi, puh. 040 5522 764, www.coaching-yhdistys.fi