MITÄ COACHING ON?

Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan, niin että tämä voi saavuttaa tavoitteensa.

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Coaching antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen ja ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching tähtää valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja.

Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään.

Yritykset, joiden henkilöstö tekee yhteistyötä coachin kanssa, saavuttavat huomattavia parannuksia sekä yksilötasolla (mm. yhteistyö paranee merkittävästi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys kasvavat ja erilaiset ristiriitatilanteet vähenevät) että yritystasolla (mm. tuottavuus, laatu ja tulos kasvavat, asiakastyytyväisyys paranee ja organisaation sitoutuneisuus vahvistuu).

COACHINGIN EETTISYYS

Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta on Suomen Coaching-yhdistyksen, ICF Finland ry:n ja EMCC Finland ry:n yhteinen coachingin ja mentoroinnin eettisiä periaatteita edistävä ja valvova itsenäinen toimielin. Toimielin on perustettu vuonna 2013.

Toimikunnan tarkoituksena on edistää ja valvoa coachingin ja mentoroinnin eettisyyttä ja ammattimaista toimintaa, ylläpitää keskustelua sekä tarvittaessa ratkaista coaching- ja mentorointitoimintaan liittyviä ristiriitatilanteita.

  • Toimikunnan tärkein tehtävä on tietoisuuden lisääminen eettisestä toiminnasta järjestämällä koulutuksia, jäseniltoja, edistämällä eettistä tutkimusta ja viestintää sekä antamalla lausuntoja coachingin ja mentoroinnin etiikkaan liittyvistä asioista.
  • Toimikunnan toissijainen tehtävä on käsitellä sille mahdollisesti tehtyjä valituksia mm. mahdollistamalla osapuolten yhteisen ymmärryksen rakentuminen ja antamalla tarvittaessa perustellut suositukset tai ratkaisuehdotukset.

Eettinen toimikunta tarjoaa palveluitaan kaikille sitä tarvitseville katsomatta sitä, onko edellä mainittujen yhdistysten jäsen vai ei.

Toimikunnassa on kolme jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kukin organisaatio valitsee toimikunnan jäseneksi kokeneen coachingin ja mentoroinnin ammattilaisen. Toimikunta on riippumaton ja toimii itsenäisenä toimielimenä.

Coachingin ja mentoroinnin eettisen toimikunnan jäsenet ovat:

  • Suomen Coaching-yhdistys: puheenjohtaja Peter Peitsalo ja varajäsen Annele Aarni-Wiklund
  • EMCC Finland ry: Rosita Gustafsson-Nyman ja varajäsen Riitta Helekoski
  • ICF Finland ry: Pirta Hautala ja varajäsen Päivi Äijälä

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan yhdistysten eettisiin ohjeisiin ja löydät tietoa toimikunnasta sekä toimintaohjeet ongelmatilanteiden varalle.