Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Suomen Coaching-yhdistyksen jäsenrekisteri.

2 Rekisterin pitäjä

Nimi: Suomen Coaching-yhdistys ry, Finlands Coach Förening rf
Verkkosivut: www.coaching-yhdistys.fi
Sähköposti: info@coaching-yhdistys.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Annele Aarni-Wiklund
Sähköposti: info@coaching-yhdistys.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja käsitellään sähköisellä jäsenrekisteripalvelulla ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan palvelimelle.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
Jäsenten yhteystiedot (postia yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi osoite, puhelin ja sähköposti)
Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
Jäsenmaksutiedot (laskutustiedot ja maksusuoritukset)
Lisätiedot, joita ovat jäsenen liittyessään antamat tai myöhemmin täydentämät tiedot ja osallistuminen yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin.

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sähköisessä rekisterissä, joka sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Yhdistys ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on mahdollisuus tarkastaa omilla käyttäjätunnuksillaan rekisteriin talletetut tietonsa ja korjata itse virheelliset tiedot. Mikäli jäsen ei pysty jostakin syystä tätä tekemään, hän voi pyytää tietonsa tarkastettavaksi ja korjattavaksi. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle rekisterinpitäjälle.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, mikäli se ei onnistu rekisteriin merkityn omilla toimenpiteillä.

Päivitetty 8.4.2018/mr