glassball

SELKEYTÄ TYÖTÄ COACHINGILLA

Coaching on tutkittu, toimiva ja työntekoa edistävä tavoitteellinen prosessi. Coach auttaa työntekijää ottamaan käyttöön piilevät ei-tietoisen mielen voimavarat. Coaching soveltuu hyvin työterveyshuollon asiakkaiden ja työntekijöiden tukitoiminnoksi.

Nopeat muutokset ja uudistukset haastavat työn tekemistä. Coaching on tutkittu, toimiva ja työntekoa edistävä tavoitteellinen prosessi. Coach auttaa työntekijää ottamaan käyttöön piilevät ei-tietoisen mielen voimavarat. Coaching soveltuu hyvin työterveyshuollon asiakkaiden ja työntekijöiden tukitoiminnoksi.

Coachingin tausta on psykologiassa, urheiluvalmennuksessa, positiivisessa psykologiassa ja aikuiskasvatustieteessä. Keskeistä coachingissa ovat tavoitteellisuus, vahvuuksien korostaminen ja valmennettavan oman ohjautuvuuden tukeminen. Coaching tukee työn tulosten saavuttamisesta.

Coaching on suosittu avainhenkilöden tuki- ja kehittämismenetelmä. Se soveltuu ohjausmenetelmäksi myös terveydenhuoltoon, koulutuksen, työnohjauksen, mentoroinnin ja konsultoinnin rinnalle. Suuret terveydenhuollon organisaatiot, kuten HUS, on jo kilpailuttanut henkilöstön coaching–palvelut.

Coaching henkilöstön kehittämismenetelmänä

Coach ei anna valmiita ratkaisuja- tai toimintamalleja, vaan haastaa kysymysten ja toiminnallisten harjoitusten avulla valmennettavaa pohtimaan asiaa uudesta, tuoreestakin näkökulmasta. Coachingin fokuksessa ovat arvot, vahvuudet, tavoitteet ja oivallukset. Näiden kirkastuttua motivaatio ja sitoutuminen työtehtäviin vahvistuvat.

Valmennettavan oivallukset kumpuavat ei-tietoisen mielen puolelta. Siksi ne ovat arkitietoisuuden saavuttamattomissa. Coach auttaa houkuttelemaan niitä esiin, ja katsoo objektiivisesti ulkopuolisen näkökulmasta coachattavan asioita.

Koulutus toimii parhaiten, kun tarvitaan uutta tietoa, coaching kun kaivataan uusia oivalluksia. Coaching prosessina on lyhyempi ja tavoitteellisempi kuin pitkäkestoinen nykyhetken tarkasteluun painottuva työnohjaus. Työnohjaus vai coaching? –pohdintaa voi selventää kysymällä, miten pitkäksi aikaa työskentelyyn on mahdollista sitoutua, ja miten tarkasti tavoitteet voi määritellä?

Coaching ei sovellu psykiatrista hoitoa vaativille henkilöille. Coach ei ole terapeutti eikä häneltä edellytetä terveydenhuollon (psykiatri, psykologi, terapeutti) pohjakoulutusta. Coaching toimii terapian tukitoimena esimerkiksi lievästä masennuksesta tai työuupumuksesta työelämään palaaville.

Miten hyödyn coachingista?

Coaching on tutkimuksissa todettu hyödyttävän coachattavaa mm. seuraavissa asioissa:

  • päätösten tekeminen ja toimintatapojen selkeyttäminen
  • ajanhallinnan kehittäminen
  • muutostilanteiden hallinta
  • toimimattomien toimintatapojen muuttaminen toimiviksi
  • ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen ja lisääntynyt kyky toimia uudistuvissa tilanteissa
  • uuden työroolin omaksuminen
  • projektin tai suunnitelman vieminen onnistuneesti läpi
  • työtyytyväisyys ja työhyvinvointi
  • sairaspoissaolojen ja konfliktien vähentyminen

Mistä coach?

Suomen Coaching Yhdistyksen ammatticoachit löytyvät verkkosivulta www.coaching-yhdistys.fi >> coach-haku. Coachille voi soittaa ja keskustella coachingin tavoitteista ennen lopullista valintaa.

Coaching-muotoina suosituimpia ovat kasvokkain-, puhelimitse tai Skypen avulla tapahtuva ohjaus.

Artikkeli on julkaistu Työterveyslääkäri-lehdessä 4/13.

Kirjoittajat:

Minna Pietikäinen, FT, THM
Certified Business Coach ®, Työnohjaaja ja työyhteisön kehittäjä (Sosped), ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitovalmentaja (DiSC), NLP practitioner
Primavire

Terhi Mäkiniemi, BBA
Muutosvalmentaja, Social Panorama Consultant, NLP Master practitioner, NLP Coach
Suomen Coaching-yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja