Kohti kestävää johtamista

Kohti kestävää johtamista – 8.4.2024

Ajankohta: ma 8.4.2024 klo 17.00-18.30

Toteutus: virtuaalisesti Zoomilla

Kouluttajat: Henni Syrjänen (TaM, EFL Coach, AmO), Mervi Varhelahti KT, Maarit Laiho KTT

Sisältyy SCY:n jäsenmaksuun, Ei-jäsenet 35€

Tarvitsetko työkaluja johtajuuden ja esihenkilötyön kehittämiseen?


Turun ammattikorkeakoulun Hohtaminen-hanke esittelee uuden kestävän johtamisen valmennusmallin. Malli keskittyy johtajien itsensä johtamisen ja muutoskyvykkyyden kehittämiseen, hyödyntäen innovatiivisia menetelmiä kuten hevosavusteisuutta ja perustuen polyvagaaliseen teoriaan.

Tervetuloa kuulemaan lisää ja keskustelemaan valmennusmallista ja sen soveltamismahdollisuuksista! 

Valmennusmalli

Valmennusmalli tähtää johtajien ja esihenkilöiden itsensä johtamisen taitojen ja muutoskyvykkyyden kehittämiseen. Malli perustuu vahvasti johtajan henkilökohtaiseen tunne- sekä kokemusmaailmaan ja tarjoaa siten kokonaisvaltaisen lähestymistavan oman johtajuuden tarkasteluun.

Keskeisellä sijalla mallissa on erilaisten innovatiivisten oppimisympäristöjen, kuten hevosavusteisuuden, soveltaminen. Polyvagaaliseen teoriaan pohjautuva hevosavusteinen työ perustuu kokemuksellisuuteen, kehollisuuteen ja vuorovaikutukseen, mikä on tärkeää ennen kaikkea johtamis- ja esihenkilötyössä.

Valmennusmalli sopii sekä yksittäisen valmentajan käyttöön ja itsenäiseen oman johtajuuden kehittämiseen että organisaation sisäiseen henkilöstön kehittämiseen. Mallia voi soveltaa joko sellaisenaan tai ottaa siitä ideoita omaan työhön.

Polyvagaalinen teoria

Polyvagaalinen teorian keskeinen ajatus on, että ihmisen vagus-hermo, joka on osa autonomista hermostoa, koostuu useista eri osista, joilla on erilaisia vaikutuksia ihmisen käyttäytymiseen ja tunnetiloihin. Tämä teoria tarjoaa uuden näkökulman siihen, miten keho ja aivot reagoivat stressiin ja turvallisuuden tunteisiin.

Kouluttajat:

Kohti kestävää johtamista

Henni Syrjäsellä (TaM, EFL Coach, AmO) on lähes 20 vuoden työkokemus kulttuurialalta niin johtotehtävistä, projektinhallinnasta kuin luovasta tuottamisesta sekä pk-organisaatioiden toiminnan kehittämisestä. Yrityksessä Koskela Consulting & Coaching Syrjänen konsultoi ennenkaikkea tiimejä sekä esihenkilöitä hyödyntäen mm. hevosavusteista valmennusta menetelmänä. Päätyönä Syrjänen toimii Turun ammattikorkeakoulun lehtorina media-alan koulutuksessa Taideakatemiassa

Kohti kestävää johtamista

KT Mervi Varhelahti toimii yliopettajana Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolissa (YAMK) Tekniikan ja liiketoiminnan sektorilla. Valmennuksessa ja tutkimustyössä hänen mielenkiintonsa kohdistuu erityisesti itsensä johtamiseen ja tunneälykkyyteen hybrideissä ja monimuotoisissa toimintaympäristöissä. Mervi on suorittanut myös HeLMi® – Hevosavusteisen Läsnäolon taito- ohjaajakoulutuksen.

Kohti kestävää johtamista

KTT Maarit Laiho on kokenut johtamisen ja työyhteisötaitojen kehittäjä. Hän työskentelee yliopettajana Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolissa (YAMK) Tekniikan ja liiketoiminnan sektorilla. Yli 20 vuoden kokemus tutkimus- ja opetustehtävistä on tuonut laajan kokonaisnäkemyksen työelämän ilmiöistä sekä organisaatioiden ja työyhteisöjen toiminnasta ja kehittämisestä. Maarit on myös koulutettu työnohjaaja ja prosessikonsultti (STOry) sekä ratkaisukeskeinen valmentaja

Hohtaminen-valmennuspolku

Tutustu Hohtaminen-valmennuspolkumalliin, joka perustuu valmennuspilottiin, niistä saatuihin palautteisiin, yhteiskehittämistyöpajaan sekä tutkimukseen valmennuksen vaikuttavuudesta.

Voit hyödyntää mallia omaan valmennukseesi sellaisenaan tai soveltaen.

Malli sisältää mm. seuraavia osioita:

  • Johda itseäsi; strateginen itsensä johtaminen
  • Haasta ajatuksesi; innovatiiviset oppimisympäristöt
  • Johda itseäsi; oman työn johtaminen

Tutustu Hohtaminen-valmennuspolkuun tästä

Erilaiset tavat kehittää itseään kiinnostavat johtajia – hevoset ja älysormukset kehittymisen tukena

Tutustu artikkeliin, jossa kerrotaan Monimuotoisesta itsensä johtamisen valmennusohjelmasta, joka keskittyy yksilön kykyyn johtaa itseään. Tämä sisältää tietoisuuden omista ajatuksista ja tunteista sekä ymmärrystä siitä, miten ne vaikuttavat toisiin ihmisiin. Ohjelma korostaa itsearviointia ja tahdonvoiman kasvattamista oman toiminnan säätelyssä. Valmennus koostuu monipuolisista osioista, kuten etä- ja lähitapaamisista, jotka käsittelevät teemoja kuten sisäinen motivaatio, luottamus, tiedon jakaminen ja luominen, sekä tiimien johtaminen. Artikkelissa kerrotaan myös leiriviikonlopusta, jossa keskitytään eläinten kanssa vuorovaikuttamiseen, mikä auttaa vähentämään stressiä ja edistää positiivisia tunnetiloja.

Klikkaa tästä lukeaksesi artikkelin kokonaisuudessaan

Liity Coaching-yhdistyksen jäseneksi! Tarjoamme oman osaamisen kehittämistä, verkostoitumista ja näkyvyyttä coaching-ammattilaisille sekä kaikille coachingista ja valmentavasta otteesta kiinnostuneille.