mitä on jungilainen coaching

Jungilainen coaching – mitä se on? – 5.3.2024

Ajankohta: ti 5.3.2024 klo 17.00-18.30

Toteutus: Virtuaalisesti Zoomilla

Kouluttaja: Nina Pyykkönen, erikoispsykologi PsL, jungilainen coach

Sisältyy SCY:n jäsenmaksuun, Ei-jäsenet 35€

Jungilainen coaching on ohjattu kasvuprosessi, joka yhdistää tietoisen ja rationaalisen työskentelyn syvätason tiedostamattomaan, ei-rationaaliseen ja tunneperustaiseen kokemusmaailmaan. Se perustuu Carl Jungin syvyyspsykologiseen ihmiskäsitykseen ja teoriaan. Coaching-prosessissa hyödynnetään luovia menetelmiä ja erityisesti aktiivista imaginaatiota siltana tiedostamattomaan.

Tässä jäsentilaisuudessa:

  • Esitellään Carl Jungin syvyyspsykologinen ihmiskäsitys ja teoria, johon jungilainen coaching perustuu.
  • Tutkitaan, kuinka coaching-prosessissa hyödynnetään luovia menetelmiä ja aktiivista imaginaatiota siltana tiedostamattomaan.
  • Käydään läpi, miten Jungin teoriaa voidaan yhdistää tietoisen rationaalisen työskentelyn syvemmän, tiedostamattoman ja tunneperustaisen kokemusmaailman kanssa.

Tilaisuuteen kannattaa osallistua, koska saat kattavan ymmärryksen jungilaisesta coachingista, joka voi rikastuttaa omaa ammatillista osaamista ja näkemystä sekä syvennät ymmärrystäsi siitä, miten jungilainen coaching voi tukea elämän siirtymäkohtia ja muutoksia.

Kouluttaja: Nina Pyykkönen, erikoispsykologi PsL, jungilainen coach ACC

 jungian coaching

Nina Pyykkönen on koulutukseltaan erikoispsykologi PsL, yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutti (Valvira, KELA), jungilainen coach ACC, työnohjaaja STOry, ekoterapeutti, joogaopettaja ja Terveys-Qigong-ohjaaja.

Lisätietoja Nina Pyykkösestä tästä

Muutama sananen jungilaisesta coachingista:

Jungin näkemyksen mukaan jokaisella meistä on syvällä tietoisuutemme alla piilevä suuri viisauden, voiman ja ohjauksen varanto. Jungilaisen valmentajan tehtävä on tuoda esiin näitä tiedostamattomia osia meistä. Tämä auttaa kehittämään luonnettamme, ratkaisemaan kohtaamiamme dilemmoja ja voittamaan ne henkilökohtaiset uskomukset ja toimintamallit, jotka estävät meitä saavuttamasta parasta ja kokonaisinta itseämme.

Jungilainen coaching on innovatiivinen lähestymistapa, joka auttaa valmennettavia ymmärtämään syvällisesti työ- ja elämätilanteita. Menetelmä valottaa psykologisia sisältöjä, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen, ja tarjoaa kielen ja käsitteet käyttäytymisen analysointiin. Jungilainen valmentaminen kehittää symbolista ajattelua ja auttaa ymmärtämään tiedostamattomia motivaatioita sekä konflikteja. Se auttaa valmennettavaa löytämään merkitystä jumiutuneelle olotilalleen ja epävarmuuksilleen, ja tuo samalla luovuutta rationaaliseen ajatteluun.

Tämä lähestymistapa tuo mukanaan feminiinisiä elementtejä, kuten tunteiden ilmaisua ja hoivaamista, ja rohkaisee luovaa ajattelua sekä itsenäistä aloitteellisuutta. Jungilainen coaching yhdistää yksilön henkilökohtaisen ja ammatillisen elämän menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Se yhdistää älyllisen oppimisen syvään emotionaaliseen kokemukseen, edistäen kasvua niin valmentajassa kuin oppijassa. Se auttaa ymmärtämään tiedostamattomia ajureita ja kehittämään keskeisiä johtajuustaitoja, kuten itseluottamusta, viestintää ja luovuutta.

Jungilainen coachingissa käytetään mielentekniikoita, kuten assosiaatioita ja kompensaatiotoimintoja, joiden avulla valmennettava pääsee käsiksi merkittäviin oivalluksiin. 

Suomen Coaching-yhdistys on Suomen suurin coachien ja valmentavasta otteesta kiinnostuneiden verkosto, joka tarjoaa jäsenilleen mm. laadukkaita jäsentilaisuuksia ja mahdollisuuden osallistua CoCo-piiriin vuosittain. Tutustu jäsenetuihin ja liity jäseneksi tästä

Liity Coaching-yhdistyksen jäseneksi! Tarjoamme oman osaamisen kehittämistä, verkostoitumista ja näkyvyyttä coaching-ammattilaisille sekä kaikille coachingista ja valmentavasta otteesta kiinnostuneille.