Työnohjaus ja coaching - tukea työssä onnistumiseen

Työnohjaus ja coaching – tukea työssä onnistumiseen: jäsentilaisuus 13.2.2023

Ajankohta: 13.2.2023 klo 17.-18.30

Toteutus: Zoom-alustalla

Kouluttaja: Päivi Kupias, Teveren perustajaosakas, kasvatustieteiden maisteri, työnohjaaja (toto) ja coach (PCC)

Työnohjauksessa asiakas tutkii omaa työtään koulutetun työnohjaajan avulla ja oppii samalla sekä työstään että itsestään. Työelämään sijoittuvassa coachingissa tavoitteena on, että asiakas oppii hyödyntämään ammatillista potentiaaliaan täysipainoisesti. Käytännössä molempia tehdään paljolti samalla tavalla ja samanlaisen ohjausosaamisen varassa. Milloin siis työnohjaus sopii paremmin, ja milloin coachingista olisi enemmän hyötyä?

Työnohjaus ja coaching pureutuu ohjausmuotojen eroihin ja yhtäläisyyksiin. Ohjauksen tilaajan lisäksi myös ohjaajan on hyvä olla kartalla eri ohjausmuotojen vahvuuksista. Mitä useammanlaisia työvälineitä ohjaajalla on käytössään, sitä paremmin hän hahmottaa avun ja tuen tarvetta ja osaa auttaa sopivalla tavalla.

Tässä jäsentilaisuudessa:

 • opit minkälaisista käytännön lähtökohdista työtä työnohjaajana ja coachina tehdään?
 • pohditaan, koetaanko toisen ohjausmuodon edustajat kumppaneiksi vai kilpailijoiksi?
 • kuullaan, mitä coachit ja työnohjaajat voisivat oppia toisiltaan. 

Kouluttaja Päivi Kupias

Päivi Kupias

Päivi Kupias on Teveren perustajaosakas, kasvatustieteiden maisteri, työnohjaaja (toto) ja coach (PCC).

Päivin ydinosaamista on ohjaus- ja kehittämiskäytäntöjen uudistaminen. Hänellä on laaja ja syvällinen kokemus muun muassa kouluttajien, perehdyttäjien, esimiesten ja työyhteisöjen valmentamisesta. Päivi kehittää mentorointiohjelmia lukuisissa eri organisaatioissa. Hänen erityisosaamistaan on ohjaustyötä tekevien ohjaus. Päivi toimii mm. työnohjaajaksi opiskelevien koulutustyönohjaajana.

Päivin työskentelyote on käytännönläheinen ja oivalluttava. Kouluttajana hän on innostava sekä osallistujien osaamista ja näkökulmia arvostava. Päivi on kirjoittanut useita kirjoja ja artikkeleita kouluttamisesta, perehdyttämisestä, palautteesta sekä mentoroinnista ja ryhmien ohjaamisesta. Kirjoissaan hän tuo esille teoriatietoa käytännönläheisellä tavalla.

Kirjoja, jotka Päivi on kirjoittanut joko yksin tai yhteistyössä:

 • Työnohjaus ja coaching. Tukea työssä onnistumiseen, Gaudeamus, Helsinki 2022
 • Oppiminen työssä, Päivi Kupias ja Raija Peltola, Gaudeamus, Helsinki 2019
 • Toimijuus työssä. Tukena työnohjaus, coaching, mentorointi ja fasilitointi, HY+. Helsinki 2016
 • Mentorointi 4.0, Päivi Kupias ja Matti Salo
 • Esimies osaamisen kehittäjänä, Kupias, Peltola ja Pirinen, Talentum. Helsinki 2014
 • Hyvä kouluttaja, Kupias, Päivi ja Koski, Mia, Sanoma Pro. Helsinki 2012
 • Onnistu palautteessa, Kupias, Peltola ja Saloranta WSOYpro. Helsinki 2013 (2. painos)
 • Perehdyttämisen pelikentällä, Kupias, Päivi ja Peltola, Raija, Gaudeamus. Palmenia -sarja. Helsinki 2009
 • Kouluttajana kehittyminen, Kupias, Päivi. Gaudeamus, Palmenia -sarja. Helsinki. 2011 (3. painos)
 • Kupias, Päivi. 2003. Työnohjaus. Teoksessa T. Frisk (toim.), Ohjaaminen työssä. Educa-Instituutti Oy. Helsinki.
 • Kupias, Päivi. 2003. Dialogi ja aito vuorovaikutus. Teoksessa T. Frisk (toim.), Ohjaaminen työssä. Educa-Instituutti Oy. Helsinki.
 • Kupias, Päivi. 2001. Oppia opetusmenetelmistä. Educa-Instituutti Oy. Helsinki (Mukana myös muita Educa-Instituutin kouluttajia).

Liity Coaching-yhdistyksen jäseneksi! Tarjoamme oman osaamisen kehittämistä, verkostoitumista ja näkyvyyttä coaching-ammattilaisille sekä kaikille coachingista ja valmentavasta otteesta kiinnostuneille.