Tunteet Coachingissa – jäsenillan satoa

Tunteet Coachingissa – jäsenillan satoa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Perinteisesti Business Coachingissa ovat tunteet saaneet turhan vähän huomiota. Onneksi se on muuttunut, kun mm. viime vuonna ydintaitoja päivitettiin ottamaan coachattavan tunteita tietoisemmin huomioon.

Tunteet ja niiden huomiointi on moniulotteinen taito, jossa lähtökohtana on coachin oma tunnetietoisuus. Mitä paremmin on yhteys omiin tunnekerroksiin, sitä paremmin pystyy coach-roolissa niitä huomioimaan. Lisäksi coach tarvitsee taitoa ja myös rohkeutta tarttua coachattavassa tapahtuviin tunnereaktiohin. Pysähtymällä niiden äärelle, päästään keskusteluyhteydessä uudelle tasolle, jolloin myös mahdollisuudet saavuttaa asetettuja tavoitteita paranee.

Jäsentilaisuudessa 10.8.2021 paneuduttiin vuoden 2020 coachin, Marjo-Riitta Ristikankaan johdattelemana, seitsemännen ydintaidon äärelle, joka on ”herättää tietoisuutta”, koska tähän ydintaitoon liitetään erityisesti tunteet ja niiden merkitys.

Mitä tietoisuus on?

Tietoisuus on tärkeä ominaisuus, kun työskennellään tunteiden parissa coachauksessa. Mutta tietoisuuden määrittelyyn on monta erilaista näkemystä.
Jäsentilaisuuteen osallistuneet kertoivat mieltävänsä tietoisuuden mm. seuraavasti:

 • Ymmärrys ja hyväksyntä siitä, mitä koen/näen, hereilläoloa,
 • Tässä ja nyt olemista, itseä ja ympäröivää maailmaa havainnoiden – ei tulkiten
 • Kyky ymmärtää ja nähdä erilaisia yhteyksiä suorasti ja epäsuorasti
 • Kokemuksien kokonaisuus
 • Tunnistaa mitä on tässä hetkessä, yhteys omaan itseen ja siihen minusta liittyy myös tietoisuus jollain tavalla
 • Tehdä havaintoja sisäisestä ja ulkoisesta maailmasta ja edes yrittää ymmärtää niitä
 • Kyky tunnistaa ja tunnustaa omia ja ympärillä tapahtuvia asioita, tilanteita ja niihin liittyviä tuntemuksia. Ja sitten ehkä sanoittaakin niitä muille ja itselle ymmärrettäväksi.
 • Tietoisuutta voi olla kapeaa tai laveaa. Parhaimmillaan voi olla tietoinen nähdyn ja kuullun lisäksi omasta ja toisen vireestä, ja ymmärtää mistä tässä on kyse.
 • Tietoisuutta on eritasoista: Miten havainnoit ympärillä olevaa maailmaa ja omaa sisäistä maailmaa? Miten hahmotat eri asioita, mitä ei ole mahdollista aistia aisteilla? Tietoisuus on peilaamista omiin kokemuksiin.

Tunteiden vallassa

Tunteet ovat tiedostamatonta ohjaavaa signaalia. Ne ovat meidän ”autokuskeja” ja me ihmiset olemme apukuskeja. Tunteet ovat tärkeä informaation lähde, jotta ymmärrämme itseämme ja toisiamme.

Koska tunteet toimivat autopilotilla, meidän on hyvä tulla tietoisiksi niistä.

Seitsemännessä ydintaidossa (herättää tietoisuutta) nostetaan esiin tunteet ja niiden kanssa työskentely. Coach herättää asiakkaan ajattelua, tunteita, arvoja, haluja, uskomuksia ja käyttäytymistä oivalluttavin kysymyksin. Hän kysyy kysymyksiä auttaakseen asiakasta tutkimaan olemassa olevia tunteita ja myös niiden takana piileviä tunteita. Myös tavoitteisiin liittyville tunteille on tärkeä antaa tilaa nousta esiin coachauksessa.

Kaikki ihmiset tuntevat, mutta kaikki eivät tiedosta tunteitaan eivätkä osaa nimetä niitä. Usein henkilö kuitenkin tiedostaa, onko tunne hyvä vai huono. Jos tunneskaala on kapea, on coachin tehtävänä auttaa asiakasta erilaisin menetelmin havainnoimaan ja tunnistamaan omia tunteitaan, jotta tämä pääsee syvemmälle omiin vaikuttimiinsa ja edistyy coaching-prosessissa.

Tunteet näkyvät sosiaalisissa suhteissa

Tunteiden sanottaminen laajentaa skaalaa ja tuo näkyväksi asiakkaalle tämän tunneilmaston. Seija Tuovila on tutkinut suomen kielen tunnesanojen semantiikkaa väitöskirjassaan Kun on tunteet. Tuovilan tutkimuksen mukaan naisilla on runsaammin sanoja (23,0) tunteille kuin miehillä (17,6). Tunnesanastossa on enemmän negatiivisia (53 %) kuin positiivisia (43 %) sanoja.

Tunteet ovat sosiaalisia ja ne näkyvät ulospäin. Sosiaalisessa maailmassa on tärkeää ymmärtää, mitä muut aikovat, tuntevat ja haluavat. Tunteet myös tarttuvat ja saavat ihmisten aivot ”tikittämään samaan tahtiin”, sanoo Marjo-Riitta Ristikangas.

On yleistä huomata toisten tunteiden tarttuminen, kun taas ei samalla tavalla kiinnitetä huomiota siihen, miten omat tunteet vaikuttavat toisiin ihmisiin. Tähän peilausefektiin kannattaa coachauksessa kiinnittää huomiota ja auttaa asiakasta tutustumaan omaan tunnemaailmaansa, jottei esimerkiksi esimiehenä vyörytä omia negatiivisia tunteita tiimiläistensä ylle.

”Tunteiden nimeäminen poistaa osan tunteen tuottamasta alkuperäisestä ’lämmöstä’ ja antaa sinun nähdä asiat hieman järkevämmin – ja antaa enemmän tilaa ajattelulle ja tietoiselle anteeksiannolle”, korostaa Marjo-Riitta.

Harjoittele ja harjoituta tunteiden käsittelyä

Tunteiden käsittelyyn löytyy useita erilaisia harjoituksia ja ohjeita. Ristikangas esitteli jäsentilaisuudessa työkalun nimeltä Tunnepuntari, joka avulla voi auttaa itseään tai toista reflektoimaan käsiteltävien tapahtumien tai teemojen herättämiä tunne- ja tulkintareaktioita. Olennaista on hetki, kun coachattava saa nimettyä tunteen ja ymmärrettyä, mitä kyseinen tunne haluaa hänelle viestiä.

Tunnepuntarissa pohditaan mietityttämään jäänyttä tilannetta, jossa on ollut jokin tunne läsnä. Tässä Tunnepuntarin kysymyspatteristo:

 1. Mitä tilanteessa oikein tapahtui?
 2. Mikä tilanteessa laukaisi tunnereaktiosi?
 3. Minkälaisia kehon tuntemuksia sinulla oli tuossa tunnetilassa?
 4. Kuinka voimakkaita ne olivat asteikolla 1–5?
 5. Mikä kasvatti reaktiotasi? Mikä vähensi tunnettasi?
 6. Minkälaisia ajatuksia sinulla liikkui tuossa tunnetilassa?
 7. Mitkä asiat saattoivat olla reaktion taustalla?
 8. Kuinka yleistä tämänkaltainen reagointi on asteikolla 1–5?
 9. Jos kyseessä on toistuva kaava, mitä uusia reagointitapoja voisit tarvita?
 10. Millaisia toimintakykyä edistäviä tunteita ja ajatuskaavoja tarvitset?
 11. Mitä opit tapahtuneesta? Miten toimit uudella tavalla seuraavalla kerralla?

Lähde: Marjo-Riitta Ristikangas koulutusaineisto sekä Valmentava Mentorointi, opas tehokkaaseen vuorovaikutukseen -kirja (Vesa Ristikangas, Marjo-Riitta Ristikangas, Marjut Alatalo)

Jäsenillat ja vertaisuus ovat tärkeitä Suomen Coaching-yhdistyksen jäsenille

Suomen coaching-yhdistyksen jäsenet vastasivat kyselyssä jäsenyyden parhaasta annista ja niitä olivat mm. jäsenillat ja vertaisuus. Molempia oli tarjolla syksyn avanneessa Marjo-Riitta Ristikankaan Tunteet Coachingissa -jäsenillassa. Lähes kaikissa jäsenilloissa luennoitsijat osallistavat jäseniä ryhmäkeskusteluin ja paritöiden avulla. Tapaat siis jokaisessa jäsenillassa lukemattomia eri vertaisia, joidenka kanssa ehkä jatkat keskustelua jälkikäteenkin. Koskaan et siis tiedä mitä kaikkea jäsenilta sinulle antaakaan.