stones-2240346_1920

Vahvista itseluottamusta!

Niko Leppäsen mukaan on olemassa kahdenlaista itseluottamusta: luontaista ja ulkoistettua. Luontaisella itseluottamuksella viitataan perustilaan, josta käsin lapsena teemme asioita ja opimme uutta itseemme uskoen ja luottaen.

Coaching Day:ssä 9.10. kuulimme, miten vahvistaa omaa ja toisten itseluottamusta coachingissa.

Niko Leppäsen mukaan on olemassa kahdenlaista itseluottamusta: luontaista ja ulkoistettua. Luontaisella itseluottamuksella viitataan perustilaan, josta käsin lapsena teemme asioita ja opimme uutta itseemme uskoen ja luottaen. Ulkoistettu itseluottamus kuvaa sitä, miten aikuisena ulkoistamme itseluottamuksen erilaisiin ulkoisiin tekijöihin: toisten mielipiteisiin, palautteeseen, onnistumisiin ja epäonnistumisiin.

Itseluottamus kehittyy, kun ymmärtää, miten oma ajattelu on vastuussa kaikesta kokemasta. Ajatukset luovat mielentilamme ja kokemuksemme maailmasta. Liika ajattelu sumentaa mielentilaa ja kaventaa näkökenttää heikentäen samalla hahmotuskykyä. Kun ajatukset virtaavat vapaasti ja mielentilamme on kirkas, tunnemme olomme itsevarmaksi ja näemme asiat selvemmin niin, kuin ne todella ovat. Coachingissa kontaktin kannalta erittäin keskeinen tekijä.

Itseluottamuksen puute on seurausta sen ulkoistamisesta. Itseluottamustakin omaava henkilö voi tuntea olonsa epävarmaksi tai jännittää eri tilanteissa.

Itseluottamus auttaa henkisissä epätasapainotiloissa. Mitä korkeampi itseluottamus on, sitä vähemmän erilaiset häiriötekijät, kuten epäonnistumiset, vastoinkäymiset, virheet ja huonot suoritukset vaikuttavat henkiseen hyvinvointiin, Niko Leppänen tiivistää.

Vahva itseluottamus kantaa ihmistä eteenpäin vastoinkäymisten, epäonnistumisten ja pettymysten kohdalla ja auttaa pääsemään niistä nopeammin yli.

Ajattelumme virtaa koko ajan ja mielemme tuottaa uusia ajatuksia jatkuvalla syötöllä. Yritys hallita tai muuttaa ajattelua on kuin menisi seisomaan keskelle kuohuvaa jokea yrittäen pysäyttää virtausta tai muuttaa sen suuntaa lapiolla. ” Ote: Itseluottamus -kirjasta

Lapsena meillä kaikilla on lähes rajaton itseluottamus. Emme osaa epäillä itseämme tai kykyjämme. Tämä tekee uuden oppimisesta nopeaa ja vaivatonta. Lapsina olimme valmiita jatkamaan uusien taitojen opettelua vastoinkäymisistä ja epäonnistumista huolimatta. Aikuisena tätä tapahtuu kuitenkin harvemmin, minkä vuoksi uuden oppiminen saattaa tuntua haastavalta.

Miten elämäsi olisi erilaista, jos tekisit asioita lapsenomaisesta rajattomasta itseluottamuksesta käsin? Mihin uusiin mahdollisuuksiin olisit nyt valmis tarttumaan?, kysyy Leppänen.

 

Lue lisää: Makke Leppänen, Niko Leppänen ’Itseluottamus – kestomenestys mielessä’  (Viisas Elämä)