Coaching, HR, valmetava kulttuuri, valmentava ote, johtaminen, hyvinvointi, työhyvinvointi, Laptitec, Jussi Holma

Valmentava johtamiskulttuuri luo hyvä maaperän monenlaiselle kasvulle ja kukoistukselle

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

 

”Valmentavan johtamisen taidot ovat tärkeitä työelämässä ja johtamisessa”, Jussi Holma, toimitusjohtaja

Talotekniikka-alan yritys Laptitec on vuosien ajan hyödyntänyt  on ulkoisia coacheja. Valmentava ote on lipunut syvälle organisaatiokulttuuriin. Toimitusjohtaja Jussi Holman mielestä valmentava kulttuuri on hyvä maaperä hyvälle sekä itse johtamiselle että kaikenlaiselle kasvulle. Valmentava kulttuuri mahdollistaa moninaisuuden hyväksymistä ja helpottaa työn tekemistä eri tasoilla.

”Valmentavaan kulttuuriin kuuluu hyvä ja suora kommunikaatio”, totesi Holma, jatkoi ”Valmentava kulttuuri luo pohjaa ihmisille olla työssä sinut itsensä kanssa, jolloin on helppoa olla toisten kanssa vuorovaikutuksessa.”

Jussi Holma oppi armeija-ajaltaan Syväjohtamisen elementit, joita hän on pitänyt omassa johtamistyössään mielessä pidettävinä asioina, ja joihin hän pohjaa valmentavaa johtamisotettaan:

– luottamuksen rakentaminen
– inspiroiva tapa motivoida
– älyllinen stimulointi
– ihmisen yksilöllinen kohtaaminen

”Suurin viisaus organisaatiossa on osata hyödyntää se pontiaali, mikä siellä on. ”

Puheenvuoron jälkeisessä work up’ista poimittua:

Osallistujien mielestä Holman esityksestä ensimmäisten joukossa nousi mieleen sana ”nöyryys”. Yhtiössä ollaan läsnä ja toimitaan arvojen mukaisesti. ”Walk the talk” – johdon pitää edustaa itse haluamiaan toimintamalleja ja antaa työntekijöille tilaa.

Laptitecissä yksilöt otetaan huomioon ja samalla tunnistetaan, että vahva kulttuuri ei rakennu muutaman yksilön varaan. Pelkkä johtoryhmän oma pöhinä ei riitä – johdossa ymmärretään, että johtaja itse ei ole kaikkien asioiden tietäjä vaan asiantuntemus löytyy organisaation työntekijöistä. Avoin ilmapiiri madaltaa hierarkiaa ja työntekijöiden osallistuttaminen helpottaa päätöksentekoa.

Vahva kulttuuri ei rakennu muutaman yksilön varaan, siihen tarvitaan mukaan niin ylin johto, esimiehet kuin työntekijät. Valmentava kulttuuri edellyttää ja lisää sitoutumista yritykseen. Yksittäinen työntekijä voi kokea, että hänellä on merkitystä ja sillä on väliä, miten hän toimii työssään. Yhdessä taas mietitään, mitä olemme tekemässä ja mikä on toivottu lopputulos. Kun kollegoja kuunnellaan, lisääntyy kollektiivinen viisaus sekä kokemus, että olemme samassa veneessä. Vahva arvostava kulttuuri lisää viihtyvyyttä ja luovuutta.

”Jokainen päivä on kasvun paikka”, sanoi Holma.